Zevende Paaszondag

De liefde tussen God, zijn Zoon en de mensen

Navertelling Johannes 17,1-11a

De evangelielezing van vandaag is Johannes 17, 1-11a. Voor de jongste kinderen kan de navertelling gebruikt worden, voor wat oudere kinderen is de vertaling uit b.v. het Evangelieboek voor kinderen of de Bijbel in Gewone Taal ook heel goed te begrijpen.
Vandaag twee versies. Kies maar welke u het beste vindt voor uw groep kinderen.

ingebed

Versie 1: vrij letterlijk

Jezus werd stil. Hij keek naar boven, naar de hemel. Jezus ging bidden tot zijn Vader in de hemel. Hij bad: ”Vader, niet lang meer zal Ik op aarde zijn. Snel zal Ik naar U toe komen. Vader, verheerlijk Mij. Geef Mij kracht om alles aan te kunnen wat er gaat gebeuren. Dan zal Ik U verheerlijken en Uw woord vertellen aan alle mensen. Vader, het gaat niet om wat Ik wil. Het gaat om uw wil! Dat is het belangrijkste.
Het werk dat Ik hier op aarde doe, is het werk dat U van Mij gevraagd heeft. De mensen die in Mij geloven, weten nu dat U Onze Vader bent en dat Ik uw Zoon ben. De mensen geloven nu, dat Ik hier ben, omdat U dat van Mij vraagt. Alles wat van Mij is, is ook van U. Vader, Ik bid voor al deze mensen; voor mijn vrienden.  Als Ik er niet meer ben, wilt U dan goed voor hen zorgen?”

Versie 2: bewerking

We zijn niet alleen en we hoeven niet alles alleen te doen. Dat is wat Jezus ons telkens weer verteld heeft. Samen bidden. Samen dingen doen voor andere mensen.  Dat deden de vrienden van Jezus. En Jezus deed het ook.
Jezus bad veel tot God zijn Vader. Hij houdt van zijn Vader en Hij wil heel graag dat iedereen Hem leert kennen. Hij heeft daar een speciaal woord voor: verheerlijken. God verheerlijkt Jezus. Hij heeft veel vertrouwen in Jezus. Mensen luisteren naar Hem en doen wat Hij van ze vraagt. En Jezus verheerlijkt God. Hij doet wat God de Vader van Hem vraagt. Jezus zegt tegen God: “AI het mijne is van U en het uwe is van Mij.”

God wil dat de mensen Hem en Jezus leren kennen. Daarom praat Jezus zoveel over God en doet Hij heel speciale wonderen. Want voor God is alles mogelijk. Daarom komt Jezus terug bij de leerlingen nadat Hij is opgestaan. Hij wil ze nog één keer op het hart drukken: vergeet Mij niet. Doe wat Ik gezegd heb. Geloof in Mij en in mijn Vader, God.
Jezus bidt dat ze God niet zullen vergeten en in hun hart telkens aan Hem zullen denken. Om God zo te  verheerlijken. Zo is er een band tussen God, Jezus en de mensen. Een band van Liefde. ‘Help elkaar’, zegt Jezus. ’Niemand is groter of minder of meer dan een ander. Iedereen is een kind van God.’

Jezus en God en de mensen horen bij elkaar en zullen elkaar niet los laten. Alles wat ze hebben, willen ze met elkaar delen. Jezus gaat nu weg van de aarde. Hij gaat naar God in de hemel. Maar zijn Geest is er nog. Zo blijft Jezus met de mensen verbonden, voor altijd.

Dit is het Woord van God
Kinderen: Wij danken God

Gesprek met de kinderen

Hak het woord ‘verheerlijken’ eens in stukjes.
Welke woorden zie je er dan in zitten?
‘Heer’, ja, inderdaad. Ver. Heerlijk. Eerlijk. Lijken.

God wordt in de kerk vaak met ‘Heer’ aangesproken. Vinden jullie ‘de Heer’ een goed woord wanneer wij over God praten? Het is heerlijk wanneer dingen goed gaan. Heerlijk, als het een lekker ijsje is. Heerlijk is lekker en fijn.
Eerlijk: Jezus vraagt van ons dat wij eerlijk zijn en niet gemeen of stiekem. ‘Lijken’. Op wie zou jij willen lijken? Denk maar even na. Wanneer de kinderen hun voorbeelden gegeven hebben, kan er gevraagd worden: ‘Zou je op Jezus willen lijken?’

Hebben jullie wel eens gehoord van ‘op een voetstuk zetten’? Je zet haar of hem op een voetstuk. Dat is zoiets als: je zou wel een standbeeld van haar of hem willen maken! Jezus werd door veel mensen verheerlijkt; Hij werd op een voetstuk gezet.
Mensen vonden Hem geweldig door de dingen die Hij zei en de wonderen die Hij deed.
Voor iemand die op een voetstuk wordt gezet is het de kunst om zichzelf te blijven en niet te gaan opscheppen. Je krijgt gemakkelijk iets voor elkaar, als mensen jou geweldig vinden. Dan luisteren ze beter naar jou en daar kun je ook misbruik van maken. Jezus zegt vandaag: “Alles wat ik doe en wat ik kan, heb ik van God gekregen. Alles wat Ik ben, dat komt van U.”

Jezus wil niet iemand zijn die in een groot paleis woont en heel veel bedienden heeft. Hij wil zichzelf zijn en blijven. ‘Ook al heb ik macht gekregen van God’, zegt Hij, ‘laat Mij maar op een ezel rijden. En laat anderen maar paarden en wagens hebben en doen of ze belangrijk zijn. Mijn macht komt van God en van de arme mensen die naar Mij luisteren. Alleen God is belangrijk en wat God wil, daar gaat het om.’
Hoe zou jij het vinden om op een voetstuk te staan; een standbeeld te zijn?

Een hemels moment

Een mooie kleurplaat voor de kinderen

tabor kleurplaat

De verheerlijking op de berg.
Het lijkt wel of Jezus even in de hemel is.
Hij ziet er heel anders uit.
Opeens heeft hij andere kleren, wit, en het lijkt wel of ze stralen.
En die twee mannen?
Dat zijn Mozes (met de twee stenen tafelen)
en Elia (met een raaf die brood in zijn bek heeft.).
Mozes en Elia leefden lang voordat Jezus geboren werd.
Maar hier zijn ze even samen met Jezus.
Een hemels moment!

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s