Monthly Archives: juni 2020

Gebed met open handen

Goede God, Als er geen mensen waren geweestdie alles hadden achtergelatenen de wijde wereld in trokkenom overal uw Blijde Boodschap te vertellen,dan waren we nu niet hier bij elkaar geweest;samen rond de Bijbel, om te luisterennaar de verhalen over Jezus, uw Zoon. Wij danken U voor al die moedige mensendie niet lekker gemakkelijk thuis zijn geblevenmaar op weg gingen, zoals

Lees verder