Geplaatst in eerste communie

Foto’s tweede viering Hendrieken-Voort

Onder een stralend zonnetje werden 23 communicanten kleine leerlingen van Jezus op 20 september in de St.-Lambertuskerk van Hendrieken-Voort.

Geplaatst in eerste communie

Foto’s eerste viering Hendrieken-Voort

Onder een stralend zonnetje werden 23 communicanten kleine leerlingen van Jezus op 20 september in de St.-Lambertuskerk van Hendrieken-Voort.

Geplaatst in eerste communie

Foto’s tweede viering Rijkel

Beleef de viering van 11u00 mee aan de hand van de foto’s.

Geplaatst in Geen categorie

Foto’s eerste viering Rijkel

Hierbij een overzicht van de mooiste foto’s van onze eerste communieviering in Rijkel om 9u00.

Geplaatst in eerste communie

Groepsfoto’s eerste communie Rijkel

Viering van 9u00
Viering van 11u00
Geplaatst in eerste communie

Wij zijn er klaar voor!

We hebben er lang op moeten wachten en extra tijd gehad om onze boot te bouwen. De kustwerkjes zijn prachtig en toveren ons catecheselokaal om in een jachthaven … proficiat aan de communicanten (en de ouders) voor deze mooie boten!


Ze varen met jullie mee tijdens jullie eerstecommunie viering in Rijkel, Hendrieken-Voort en Jesseren. Na alle vieringen mogen jullie je boot terug ophalen en thuis een ereplaatsje geven als aandenken aan jullie grote dag!

Geplaatst in Geen categorie

Gebed om het weer goed te maken

Goede God,
vanuit het stil zijn met elkaar bidden wij tot U.
Vandaag denken we na over ruzie maken
en het weer goed maken.
Sorry zeggen en het weer vrede maken 
lijkt vaak veel moeilijker
dan ruzie maken.
Help ons, God, om eerlijk te zijn,
om de schuld op ons te nemen
als we iets verkeerds gedaan hebben.
Help ons ook om rustig tegen een ander
te zeggen dat hij of zij ons verdriet doet.
Help ons om te kunnen zeggen:
“Sorry, het is mijn schuld, wil je me vergeven?”
Wij bidden U, God, geef ons daarvoor moed,
en wees bij ons vandaag
en als we het eens weer goed moeten maken.
Amen

Imagenes católicas para niños (Cuaresma, adviento, Navidad, etc...) |  Imágenes catolicas, Dibujos de jesús, Catolico
Geplaatst in Geen categorie

Gebed om te luisteren

Goede God,
heel veel mensen praten over U
en over Jezus
maar ze kennen U niet echt goed.
Dan zeggen mensen soms domme dingen.
Wij bidden U
dat wij eerst goed luisteren
naar wat Jezus ons te vertellen heeft
voordat we van alles gaan zeggen.
Helpt U ons daarbij?
Amen

Pin de Vuelta Ida en Fano drawings | Catolico, Niños católicos ...
Geplaatst in Gezinsvieringen, Kinderwoorddienst

Gebed om vertrouwen

Lieve God,

Soms zijn we bang en onzeker
en laten we ons vertrouwen varen.
Dan zien we alleen onze eigen kleine kracht.
We vergeten dat U er bent om ons te helpen.

U spreekt ons aan, met hoop en liefde.
U komt naar ons toe,
U steekt uw hand naar ons uit.
Daar mogen we op vertrouwen.

Wij bidden dat U ons elke keer weer bij de hand pakt
en ons laat groeien in geloof en vertrouwen.
Amen

Geplaatst in Gezinsvieringen

Achttiende zondag door het jaar

Navertelling van het Evangelie volgens Matteüs

Jezus geeft de mensen te eten

Omdat Jezus zulke mooie verhalen over God en de mensen kon vertellen, kwamen veel mensen graag naar Hem luisteren. Ook deze keer was het weer druk geweest. De mensen luisterden dan ademloos naar Jezus. Maar nu wilde Jezus alleen zijn. Hij had gehoord dat zijn vriend Johannes gestorven was, en Hij wilde gewoon even stil zijn en wat bidden. Hij stapte in de boot en voer alleen het meer op. Maar de mensen die naar Hem geluisterd hadden waren er nog, en ze wilden meer horen. “We rennen gewoon vooruit, naar de andere kant van het meer”, zei een man. En daar begon iedereen te rennen. Het leek wel of er steeds meer mensen bij kwamen.

Toen Jezus aanlegde en aan de andere kant van het meer uit de boot stapte, zag Hij al die mensen al staan. Hij zuchte eens diep, maar liep toch op ze af. Er waren zieken bij, die kon Hij genezen. Hij kreeg medelijden met al die mensen en begon hen te helpen en genezen. 

Maar het begon al bijna avond te worden en de mensen begonnen honger te krijgen. Daarom zei één van de leerlingen tegen Jezus: “U moet die mensen wegsturen! Het is al laat. Dan kunnen ze in de dorpen in de buurt een slaapplek zoeken en eten kopen.” Jezus keek even om en zei: “Ze hoeven niet weg, geven jullie hen maar te eten.” En Hij ging weer verder met genezen en praten met de mensen. De leerlingen mopperden dat ze maar vijf broden en twee vissen hadden. Moesten zij nou voor al die mensen eten gaan kopen?

Maar nee, dat bedoelde Jezus niet. Hij zei: “Breng die broden en vissen maar bij Mij.” Tegen de mensen zei Hij: “Gaan jullie maar in het gras zitten.” Toen pakte Hij de vijf broden en de twee vissen, keek naar boven en zei: “God, zegen dit eten: dat het iedereen mag voeden en goed mag smaken.” Daarna brak Jezus het brood in stukken. De leerlingen deelden het brood en de vissen uit aan de mensen. Die wisten niet wat ze meemaakten! Iedereen at ervan en iedereen had genoeg! Ze konden eten zoveel ze wilden. Er was zelfs nog brood over. De leerlingen haalden het eten dat over was op: het waren wel twaalf manden vol. Ze keken elkaar aan: “We waren toch minstens met 5000 mensen!”

Dit is het Woord van God.
Kinderen: Wij danken God

San Mateo 14:13-21 | Imágenes catolicas, Milagros de jesús, Dios ...
De broodvermenigvuldiging

Gesprek met de kinderen

Na het lezen van het bijbelverhaal gaan de kinderen ook delen. In het midden van de kring of op tafel staat de zak met broden en visjes. De broodjes en visjes zijn bij de opening aan één van de kinderen gegeven. Begin het gesprek met hem of haar. Mag de zak open, laat eens zien? Is zij/hij blij met het lunchpakketje? Hoe voelt het om heel veel te hebben, terwijl anderen hier vanmorgen niets hebben? Hopelijk is hij of zij na het horen van het Evangelie maar al te bereid om met de anderen te delen. Vraag dan waarom hij of zij dat zou doen. Wil hij/zij het niet liever allemaal zelf houden?

Als het kind dat het lunchpakket gekregen heeft bereid is om uit te delen, laat hem of haar aan elk kind een vis of een broodje geven. Vertel de kinderen van te voren dat ze elkaar bij het geven en ontvangen ook aan moeten kijken. 

Praat daarna met de kinderen over dit delen. Door elkaar aan te kijken zie je met wie je deelt. Dan ben je pas echt aan het delen. Probeer met de kinderen te praten over wat het betekent dat iedereen mee mag delen. Stel vragen als: Hoe vond je het dat er gedeeld werd? (vanzelfsprekend, of juist bijzonder) Hoe zou je het gevonden hebben als je niets had gekregen? Misschien kennen ze situaties of mensen die niet mee mogen delen? 

Ga even terug naar het verhaal: Jezus nam de vijf broden en twee vissen, zegende ze, en brak ze en liet ze aan de menigte uitdelen. En het was genoeg voor de grote groep mensen.
Dit is een prachtig voorbeeld van hoe Jezus uitdeelt om ervoor zorgen dat iedereen genoeg heeft.
Jezus geeft zichzelf helemaal. Hij is helemaal gericht op waar Hij mee bezig is. Hij is met zijn aandacht bij zijn leerlingen en de vele andere mensen wanneer ze samen eten van het brood en de vissen.

Navegar Mar Adentro: Evangelio según San Mateo 14, 13-21

Denk met de kinderen na over wat Jezus zou willen uitleggen aan zijn leerlingen, (die het eerst helemaal niet zagen zitten) maar ook aan alle mensen die daar waren? 
Iedereen heeft genoeg. Maar het gaat er om dat ook iedereen die aanschuift welkom is, precies zoals hij of zij is.
Vertel de kinderen dat Jezus wilde dat iedereen zich welkom voelde. Elke mens telt mee, en is het waard om wat je hebt mee te delen.

Kom tot slot nog even terug op het delen van de broden en de vissen met de groep. Stel de vraag: Zou je als jij alleen iets had ook gedeeld hebben? Wat is leuker, delen of ontvangen, en waarom?

Met wat oudere kinderen kunt u ook nog de link naar de eucharistie leggen: Jezus geeft zichzelf in het brood aan ons, en doordat wij allemaal meedelen zijn we met Hem en elkaar verbonden. 

Vijf broden en twee vissen