Geplaatst in Geen categorie

Eerste communie september 2020

Beste ouders,

Dag communicanten,

Eindelijk zijn we zover …. We hebben lang nagedacht, allerlei scenario’s doorlopen om van de vieringen “Eerste Communie” van jullie zoon/dochter iets moois te kunnen maken rekening houdend met alle veiligheidsmaatregelen. We hebben voor de best mogelijke oplossing gekozen ook al weten we dat dit misschien niet voor iedereen zo zal zijn. We vragen dan ook om uw begrip in deze moeilijke periode waarin niemand met zekerheid kan zeggen hoe het verder zal verlopen en we moeten blijven inzetten op veiligheid voor onze gezondheid.

Eerst en vooral hebben we een listing gemaakt van onze drie parochies waar de eerste communievieringen plaats hebben. Er zijn ook een viertal communicantjes die hun eerste communie uitstellen naar volgend jaar toe.

Voor Rijkel (Hoepertingen) hebben we 24 communicantjes, voor Hendrieken-Voort (Borgloon) hebben we eveneens 24 communicantjes en voor Jesseren hebben we 14 communicantjes.

Er zijn een aantal wettelijke veiligheidsvoorschriften, die eveneens opgenomen zijn in het draaiboek van het bisdom voor alle kerkelijke vieringen die we moeten respecteren. Deze zijn: iedereen ontsmet de handen en draagt een mondmasker bij het binnenkomen van de kerk en bij het buitengaan van de kerk (vanaf 12 jaar) en iedereen houdt voldoende afstand tussen de verschillende bubbels. Ook tijdens de communie vragen we voldoende afstand te houden.

De communicantjes mogen beschouwd worden als één bubbel (net zoals in de klas) en zitten vooraan aan het altaar bij elkaar. Voor de goede gang van zaken zetten we stewards in om dit in goede banen te leiden.

Er zullen ook geen boekjes uitgedeeld worden, enkel de eerstecommunicant zelf krijgt van ons na de viering zijn/haar boekje mee naar huis.

Elke communicant zal 10 zitplaatsen (= 1 bubbel) toegewezen krijgen voor zijn/haar gezin en familie. Dit wordt ook beschouwd als één bubbel, jullie kunnen deze zelf samenstellen en zijn ook verantwoordelijk voor je eigen bubbel. (vb. mama & papa, broer, zus, oma, opa, meter, peter, …). De rij waarop jullie zitten is bij loting bepaald. Jullie zullen merken dat er telkens 1.5 meter tussen elke rij is (dus een rij overgeslagen wordt). Dit betekent ook dat we helaas ouders hebben die helemaal achteraan in de kerk zitten omdat we de afstand moeten respecteren tussen elke bubbel. Daarom hebben we ook om dit zo eerlijk mogelijk te laten verlopen gekozen voor loting. Filmpjes komen hier ook online te staan zodat jullie kunnen zien dat alles eerlijk is verlopen.

In de drie kerken is de indeling anders, we dienen echt rekening te houden met de afstand. Er zijn 12 communicantjes voor Rijkel en Hendrieken-Voort per viering d.w.z. 12 bubbels van 10 personen – 120 personen. De kerken hebben dan hun maximum toegelaten personen bereikt waardoor er helaas niemand anders meer kan deelnemen aan de viering. Gelieve hier rekening mee te houden want anders moeten we personen die niet tot uw bubbel behoren weigeren en dat zou heel jammer zijn. De viering van Hoepertingen zal doorgaan in de kerk van Rijkel wegens werken in de kerk van Hoepertingen.

Aangezien de groepen te groot zijn en onze capaciteit van de kerk gelimiteerd is moeten we alle vieringen ontdubbelen. Dit wil zeggen dat we voor elke parochie een viering om 9u00 en een viering om 11u00 houden. We vragen dan ook om stip op tijd te komen aangezien we de uren moeten respecteren. Tussen de twee vieringen moeten we de hele kerk ontsmetten voordat de volgende viering mag plaats hebben. We vragen dan ook aan de ouders van de viering om 9u00 om na de viering de kerk onmiddellijk te verlaten zodat we nog de kans krijgen om de kerk te ontsmetten. De vieringen zullen normaal gezien ongeveer een uur in beslag nemen.

Er zullen enkel foto’s van de viering zelf genomen worden door onze fotograaf, geen individuele foto’s buiten voor of na de viering omdat we de bubbels niet mogen kruisen en er ook tussen de twee vieringen te weinig tijd is om allemaal individuele foto’s te nemen. We willen iedereen gelijke kansen bieden.

Er werd even gedacht aan een opname maken van elke viering maar ook dit werd bekeken en is helaas praktisch niet mogelijk in elke kerk en daarom hebben we gekozen om geen opnames te maken.

De lijsten zullen online komen van de kinderen die in de viering van 9u00 of de viering van 11u00 deelnemen. Deze lijsten zijn definitief aangezien de plaatsen ook per loting getrokken zijn. Er kan niet meer gewisseld of veranderd worden. Normaal was het eind uur van de vieringen 12u00-12u15 en we zullen ons daar ook aan proberen te houden voor wie in de laatste viering deelneemt.

Dit houdt natuurlijk ook consequenties in voor het oefenen per groep – ook hier gaan we ontdubbelen zodat we met de juiste groep kunnen oefenen. Deze uren zullen nog meegedeeld worden. Voor ons laatste catechesemoment vragen we U om in de groep die jullie oorspronkelijk gekozen hebben aanwezig te zijn, we moeten rekening houden met bubbels die niet te groot mogen zijn. Ook vragen we om de kinderen aan de Padonck af te zetten (binnen het poortje) en de lokalen niet te betreden. We zullen dit laatste catechesemoment ook zonder meewerkende ouders werken omdat de veiligheidsvoorschriften niet anders toelaten. Ook hier vragen we voor uw begrip. We brengen de kinderen zelf tot aan de poort om af te halen. Mogen we ook vragen om hun zelfgemaakte boot mee te brengen tijdens dit laatste catechesemoment.

Als er nog vragen zijn stel ze gerust, we hopen dat jullie begrip kunnen opbrengen voor al deze wijzigingen en regels. We willen enkel dat alles zo veilig mogelijk kan verlopen en wensen jullie alvast een hele mooie dag toe!

Groetjes,

Sabine

Dit bericht ontvangen jullie ook per mail zodat iedere ouder op de hoogte is.

Geplaatst in Kinderwoorddienst

Dertiende zondag door het jaar

Steun uit onverwachte hoek (naar Matteüs 10,37-42)

Jezus stuurde zijn leerlingen naar alle kanten, het hele land in. Overal moesten ze het Goede Nieuws vertellen van God die Liefde is en over de wereld die veel mooier kan worden – weer net zo mooi als in het paradijs. Maar dat zou zeker niet gemakkelijk zijn.
Daarom zei Jezus tegen de apostelen: “Jullie liefde voor Mij moet groter zijn dan de liefde voor je vader en moeder. Jullie liefde voor Mij moet nog groter zijn dan je liefde voor je kinderen. Jullie liefde voor Mij moet zelfs groter zijn dan je liefde voor je eigen leven. Dat is niet niks. Maar als je je eigen leven opgeeft voor Mij, dan krijg je er een nieuw leven voor terug.

uitzending leerlingen

Als je rondtrekt en iemand vraagt of je binnen komt, dan vraagt zo iemand jou binnen, maar tegelijk vraagt hij ook Mij binnen. Ja, hij vraagt zelfs God, die Mij gezonden heeft, bij hem binnen.
Wie een profeet binnen vraagt omdat het een profeet is, zal beloond worden als een profeet.
Wie een goed mens binnen vraagt, omdat het een goed mens is, zal beloond worden als een goed mens. Je wordt beloond voor wat je doet.
Zelfs iemand die een heel gewoon mens een beker koud water geeft omdat hij mijn leerling is, zal door God beloond worden, dat beloof Ik jullie.”

• Praat samen door over het verhaal:

– Bespreek met elkaar hoe je het zouden aanpakken, als je twee weken op pad zou worden gestuurd om mensen over Jezus te vertellen. Er is heel wat wat je daarvoor moet bedenken. Wat zouden je doe om daar succesvol in te zijn? Waar zou je dan het eerst naar toe willen gaan? Wie zou je allemaal willen vertellen over Jezus? Wat zou je mee nemen voor onderweg? Hoe zou je willen reizen? Met wie zou je op weg willen gaan? Wat zou je vooral willen vertellen aan die mensen?

– Zouden jullie het eigenlijk wel durven, mensen over Jezus te vertellen? Er zijn ook veel mensen, klasgenootjes bijvoorbeeld die nooit naar de kerk gaan, en die geloven in Jezus een beetje raar vinden. In Jezus’ tijd waren er ook mensen die Hem maar vreemd vonden, maar Hij, en zijn leerlingen gingen gewoon door!

– Er zijn ook mensen die naar verrre landen reizen om de mensen daar over God te vertellen. Dat zijn missionarissen. Je kunt over hen lezen op de site van Missio Kids. Zij doen heel veel goed werk, en laten zo zien, door wat ze doen voor anderen, wie Jezus is.  

 • Ook met een vrolijk liedje kun je het goede nieuws van God vertellen. Luister maar naar dit liedje geschreven door Harry Govers:  Is je deur nog op slot?

• Bid dan samen een gebedje:

Lieve God,
als er geen mensen waren geweest
die alles hadden achtergelaten
en de wijde wereld introkken
om overal uw Blijde Boodschap te vertellen,
dan waren we nu niet hier bij elkaar geweest;
samen rond de Bijbel, om te luisteren
naar de verhalen over Jezus, uw Zoon.

Wij danken U voor al die moedige mensen
die niet lekker gemakkelijk thuis zijn gebleven
maar op weg gingen, zoals Jezus.

Wij bidden U dat ook wij
enthousiaste leerlingen van Jezus mogen worden,
die vol vertrouwen eropuit durven gaan
om de wereld mooier te maken,
zoals U dat bedoeld heeft.

Dat vragen wij U met de woorden
die Jezus zelf ons leerde:

Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd,
uw rijk kome,
uw wil geschiede
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,
en breng ons niet in beproeving
maar verlos ons van het kwade.
Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid. 

In de Naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest. 
Amen

 Extra: Speel tot slot het spelletje Ik ga op reis en ik neem mee… Eerst gewoon, en daarna met dingen die je kunnen helpen om over Jezus en zijn Goede Nieuws te vertellen. 

Speel daarna nog een keer: Ik ga op reis en ik neem NIET mee…. Welke dingen kun je best missen?

Geplaatst in Kinderwoorddienst

Gebed met open handen

Goede God,

Als er geen mensen waren geweest
die alles hadden achtergelaten
en de wijde wereld in trokken
om overal uw Blijde Boodschap te vertellen,
dan waren we nu niet hier bij elkaar geweest;
samen rond de Bijbel, om te luisteren
naar de verhalen over Jezus, uw Zoon.

Wij danken U voor al die moedige mensen
die niet lekker gemakkelijk thuis zijn gebleven
maar op weg gingen, zoals Jezus.

Wij bidden U dat ook wij
enthousiaste leerlingen van Jezus mogen worden,
die vol vertrouwen eropuit durven gaan
om de wereld mooier te maken,
zoals U dat bedoeld heeft.

Amen

Samenkomst: Bidden met open handen | De Nieuwe Rank
Geplaatst in Geen categorie

Twaalfde zondag door het jaar

Navertelling Matteüs 10,26-33

De evangelielezing van vandaag is Matteüs 10,26-33. Voor de jongste kinderen kan de navertelling gebruikt worden, voor wat oudere kinderen is de vertaling uit bijvoorbeeld het Evangelieboek voor kinderen of de Bijbel in Gewone Taal ook heel goed te begrijpen. 

Wees niet bang

Jezus zei tegen zijn leerlingen: “Wees niet bang voor mensen die slechte dingen over jullie zeggen. Nu weten ze de waarheid nog niet, maar dat komt wel. Alles wat Ik jullie vertel, is nu nog geheim. Alleen jullie weten het. Maar jullie moeten het straks doorvertellen, en zorgen dat alle andere mensen het ook horen. Wees niet bang voor andere mensen, ze kunnen je wel pijn doen, maar je ziel kunnen ze niets doen. Je hoeft alleen rekening te houden met God, want God weet hoe je leeft.

mussen2

Een mus is niet veel waard, maar als God wil dat alle mussen blijven leven, dan zal er geen enkele mus dood gaan. Van jou weet God zelfs hoeveel haren je op je hoofd hebt, je hoeft dus niet bang te zijn, jij bent voor God veel belangrijker dan al die mussen. Iedereen die andere mensen over Mij vertelt en allemaal goede dingen over Mij zegt, hoort bij Mij en Ik zal dat aan God vertellen. Maar als jullie zeggen dat je Mij niet kent, dan zal ik ook tegen God zeggen dat Ik jou niet ken.“

Dit is het Woord van God
Kinderen: Wij danken God

Knutsel: Monsterspray

Een variant op Monsterspray, misschien heeft u er al eens van gehoord. 

Nodig:
– Spray fles (vraag in uw omgeving naar lege sprayflessen of haal goedkope in de winkel)
– Labels in de vorm van de fles waarop ‘anti angst spray’ alvast geschreven is)
– Lijm (om het label op de fles te plakken)
– mogelijk strikjes, of stikkers om de fles verder mee te versieren.

monsterspray2

Vraag de kinderen eerst te vertellen waar ze bang voor zijn. Geef ze vervolgens de labels en de flessen. Vertel dat we ‘anti angst spray’ gaan maken. Ze mogen het label versieren met alle dingen waar ze bang voor zijn, en de fles mogen ze versieren zoals ze willen.

Vul aan het einde de flessen met water en een paar druppels wijwater. Vertel over het wijwater, dat het gezegend is in de paasnacht, dat wil zeggen dat Gods zegen aan dit water gegeven is. Verbind het met de woorden van Jezus: ‘jullie hoeven niet bang te zijn’. Als God zijn zegen aan iets of iemand geeft, dan is er niets om bang voor te zijn. Vertel de kinderen dat als ze bang zijn, het wijwater in de fles ze zal steunen. Ze hoeven het alleen maar een beetje op te spuiten. Dan weten ze dat God bij hen is.

Geplaatst in Gezinsvieringen

Sacramentsdag

Evangelie : “Dit is mijn lichaam” (naar Johannes 6,51-58)

Jezus probeerde de mensen uit te leggen wie Hij was. Maar de mensen vonden het maar moeilijk te begrijpen. Wat betekende het toch als Jezus zei: ‘Dit brood is mijn lichaam?’ 

Jezus zei: “Jullie kennen vast de verhalen over het manna in de woestijn”. En Hij vertelde erover.
manna4

In de woestijn hadden de mensen honger en daarom mopperden ze tegen Mozes, die hen daar gebracht had. Ze wilden zelfs terug naar Egypte, naar dat land waar ze slaaf waren geweest. Daar kregen ze tenminste elke dag te eten, al was het niet veel. Beter dan niks! Toen kwam God hun te hulp. Iedere ochtend lag er manna in de woestijn. Kleine witte korreltjes. ‘Wat is dat?’ vroegen de mensen. Manna, dat kon je eten als brood. Zo bleven de mensen in leven. Het manna was prima om te eten. Maar je moest het wel iedere dag oprapen. Je kon het niet bewaren voor de volgende dag. Zo hadden ze elke dag te eten, want zonder eten ga je dood. Als je elke dag manna opraapte en opat, had je geen honger en voelde je je goed.

Jezus zei: “Het is lang geleden dat de mensen dit manna aten. Ze zijn allang dood. Maar Ik ben gekomen om te zorgen dat jullie zullen léven. Ik ben het Levende Brood dat God jullie geeft. Ik geef mezelf aan jullie. Als je mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, zal je leven in eeuwigheid.” Nog steeds snapten de mensen het niet. “Wij kunnen toch geen mensen eten!,” mopperden ze. “En onze wetten verbieden ons om bloed te drinken.”

Toen legde Jezus het nog eens uit: “Zoals jullie kinderen je eigen vlees en bloed zijn, zo ben Ik eigen vlees en bloed van God, mijn Vader. Jullie kunnen ook eigen vlees en bloed van Mij en van God worden. Daarvoor moet je heel dicht bij Mij willen zijn. Ik ben voor jullie het Levende Brood uit de hemel. Als je dit brood eet, zul je voor altijd bij Mij horen.”

De mensen probeerden het te begrijpen, en ze zijn het gaan doen toen Hij niet meer op aarde was. Ze probeerden heel dichtbij Jezus te blijven door zijn brood te eten en te worden zoals Hij.

Gesprek met de kinderen

– Vandaag vieren we het feest van het heilig sacrament, dat we beter kennen als de Eucharistie.
Vraag de kinderen of ze dit woord ‘Eucharistie’ kennen? Laat ze vertellen wat ze er van weten en vul aan. Je kunt er voor kiezen om nu het filmpje met het liedje te laten horen. De kinderen zien dan het klaarmaken van de tafel en de communie. Praat daarna verder over de communie. 
– Als wij de communie krijgen eten we het heilig Brood, de hostie. We denken aan Jezus die zijn leven voor ons gaf. Het is heel bijzonder dat God zo dicht bij ons wil zijn dat Hij zelfs zijn eigen Zoon naar de wereld zond. Hij kwam om met de mensen na te denken over goed leven, en over hoe je dicht bij God kunt leven.
–  Een van de manieren om God dichtbij te voelen is als we het heilig Brood, de hostie eten. Bedenk samen hoe je nog meer heel dicht bij God kan zijn? Wat zou je daarvoor allemaal kunnen doen?
Een van de dingen die voor de hand liggen is bidden. Laat de kinderen wat vertellen of opschrijven wat zij tegen God zouden willen zeggen.

Kleurplaat

Kleurplaat Eerste Communie. Gratis kleurplaten om te printen.
Geplaatst in Kinderwoorddienst

Gebed van de Liefde

God van liefde,
Ik hou van U het allermeest
Ik heb U lief met heel mijn hart
omdat U oneindig goed en oneindig lief bent
Uit liefde tot U
Heb ik alle mensen om me heen lief als mijzelf
Heer, geef mij steeds meer liefde!

Geplaatst in Kinderwoorddienst

Drie-eenheid

Navertelling Johannes 3,16-18

De evangelielezing van vandaag is Johannes 3,16-18. Voor de jongste kinderen kan de navertelling gebruikt worden, voor wat oudere kinderen is de vertaling uit bijvoorbeeld het Evangelieboek voor kinderen of de Bijbel in Gewone Taal ook heel goed te begrijpen.

Jezus komt om de mensen te redden

Jezus had een lang gesprek met Nikodemus. Nikodemus was een Joodse leider, en hij wilde echt graag weten die Jezus was. Hij begreep wel dat God Jezus gestuurd had, maar hij wilde meer weten. Bijvoorbeeld waaróm God dat gedaan had. Jezus ging eens rustig zitten om het aan Nikodemus uit te leggen.

Het werd Nikodemus langzaam duidelijk: God hield zó ontzettend veel van de mensen dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven aan de wereld. Hiermee liet Hij zien dat alle mensen die in Hem geloven niet zullen sterven maar voor altijd zullen leven. Jezus kwam dat aan de mensen vertellen, want Hij en God de Vader horen bij elkaar. 
God heeft zijn enige Zoon naar de wereld gestuurd om de mensen te redden. Hij kwam niet om de mensen te straffen, of om ze te vertellen wat ze fout deden. 
Jezus kwam naar de wereld om te vertellen van het Koninkrijk van God, omdat Hij hoopt dat alle mensen daar bij willen horen. Hij kwam het Licht naar de wereld brengen. Dat Licht is voor alle mensen, maar er zijn altijd mensen die liever niet mee willen doen. 

Nikodemus begreep nu dat het geweldig was dat God zo naar de mensen toegekomen was.

Dit is het Woord van God
Kinderen: Wij danken God

Drie zijn toch Eén

Begin na het Evangelie het gesprek met de kinderen door nog een keer te starten met de kernzin van de lezing:
Want Gods liefde voor de mensen was zo groot, dat Hij zijn enige Zoon gegeven heeft. Iedereen die in hem gelooft, zal niet sterven maar voor eeuwig leven. Of, in de woorden van de navertelling: God hield zo ontzettend veel van de mensen dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven aan de wereld. Hiermee liet Hij zien dat alle mensen die in Hem geloven niet zullen sterven maar voor altijd zullen leven.

De liefde van God is zó groot:
Begin met de vraag ‘Wie wil eens proberen om met zijn eigen lijf uit te beelden dat iets heel groot is (door bijvoorbeeld zijn handen ver uit elkaar te houden). Vraag dan aan de kinderen of de liefde van God zo groot is; als nu is uitgebeeld. Of zal de liefde van God nog groter zijn? Vraag aan twee kinderen om, met hun lijf, samen uit te beelden hoe groot Gods liefde dan is. Daarna probeer je met elkaar als hele groep om uit te beelden, hoe groot de liefde van God is. Dit kunt u doen door bijvoorbeeld in een kring te gaan staan met de armen uit te strekken zodat de vingertoppen van de rechterhand, de vingertop van de linkerhand van het kind ernaast aanraakt. Daarna bespreekt u met de kinderen de vraag of de liefde van God voor de wereld wel uit te beelden is. Alle antwoorden zijn goed en met elkaar kunt u op zoek gaan naar ervaringen.

eeuwigheid2Vertel daarna dat er ook gesproken wordt over eeuwig leven. Eeuwig is, in de woorden van de navertelling: voor altijd. Een ander woord voor eeuwig is oneindig. Kunnen kinderen iets noemen wat oneindig, zonder einde, is of kunnen zij iets tekenen dat oneindig is? Laat hierbij een aantal voorbeelden zien die u vindt bij de Extra’s.

Drie-eenheidszondag
Vorige week met Pinksteren hebben we het feest van de Geest gelezen en vandaag gaat het over Jezus. Samen vormen de heilige Geest, Jezus en God de Drie-eenheid

Vertel dat de naam van deze zondag is: Trinitatis. In Trinitatis zit het woord drie (tri): Vader, Zoon en heilige Geest. Dit zijn alle drie namen van God. Een God die je op verschillende manieren kunt kennen, een God die steeds anders is, die in beweging is. Drie namen voor één en dezelfde.

Om dit te laten zien pakt u van de tafel de kan met water en de schaal of het glas.

water kan

U schenkt het water uit de kan in de schaal of in het glas en vraagt ondertussen: ‘Wat is dit’? Daarna vraagt u aan de kinderen, waar is water goed voor (bijvoorbeeld dorst lessen, planten water geven, eten koken, om sowieso te kunnen leven: zonder water geen leven enzovoort). Belangrijk is dat de kinderen met suggesties komen en waar nodig kunt u aanvullen. 

Daarna pakt u de ijsklontjes en laat deze de kring rondgaan en vraagt ondertussen ‘Wat is dit’? De kinderen kunnen dit vertellen en u kunt reageren op hen. Het is eigenlijk ook water: in een andere vorm, heel stevig en sterk (noem bijvoorbeeld ook de ijsbaan: je kunt erop staan en schaatsen)

Als laatste zet u de waterkoker neer en vertelt: nu eens kijken wat er gebeurt als het water hierin zit. U doet wat water in de waterkoker en laat het flink koken zodat er veel stoom te zien is. En u vraagt weer: ‘Wat is dit dan?’ en wijst op de stoom. Laat de kinderen weer reageren. Ook de stoom is eigenlijk water, maar weer in een heel andere vorm, ongrijpbaar, het kan overal heen waaien…

Ga nog even terug naar God, Vader, Zoon en heilige Geest: alle drie heel verschillend maar allemaal God. Laat de kinderen bedenken welke verschijningsvorm van water ze vinden passen bij de Vader, de Zoon en de heilige Geest. De heilige Geest is niet zo moeilijk, maar misschien bedenken de kinderen ook wel mooie redenen voor water en ijs om bij de Vader of de Zoon te horen.

kruisteken

Sluit het gesprek af met het maken van het kruisteken. Weten de kinderen nog wat we hierbij zeggen? In de Naam van de Vader, Zoon en Heilige Geest. En dat is dus: in de Naam van God!

Kruisteken opdracht

Nodig:
• Voor elk kind plaatjes met afbeeldingen, zie hieronder.
• Schaar
• Potloden
• Een vel papier
• Lijm

Laat de kinderen de afbeeldingen uitknippen en de plaatjes in de juiste volgorde op het grote vel leggen.
Als het goed is, plakken ze de plaatjes vast.
Daarna schrijven ze de juiste woorden onder het plaatje:
• In de naam van de Vader
• de Zoon
• en de heilige Geest
• Amen

Maak tot slot met elkaar het kruisteken. Wie het nog niet weet mag kijken op het blad.
Het kruisteken is een christelijke, symbolische, handeling die eruit bestaat met de rechterhand een kruis te slaan vanaf het voorhoofd naar de borst en vervolgens van de linker tot de rechterschouder. Het kruisteken, het slaan van een kruis in één beweging, is een ritueel.

kruisteken opdracht
Kruistekenopdracht
Geplaatst in Kinderwoorddienst

Gebed voor de Drie-Eenheid

Goede God,
wij zijn hier bij elkaar rondom uw woord en luisteren naar elkaar.
Wilt U ons helpen om goed te luisteren?
Wij vinden het niet altijd zo gemakkelijk om in U te geloven,
want dat is soms best ingewikkeld.
Wij noemen U: Vader, Zoon en heilige Geest.

Geef ons daarom uw vertrouwen,
want U gelooft in ons.
Wij willen U vragen om voor ons te zorgen.
We willen U bedanken, voor deze dag en alle dagen,
in de Naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest.

Amen

De Vader schenkt ons Jezus en Jezus schenkt ons de H. Geest
Geplaatst in Gezinsvieringen, Kinderwoorddienst

Pinksteren

Beleef het verhaal van Pinksteren

Geplaatst in eerste communie, Gezinsvieringen, Kinderwoorddienst, Vormsel

Vurige tongen

Beluister en bekijk het Pinksterverhaal :