Blog

Geplaatst in Kinderwoorddienst

Zevende Paaszondag

De liefde tussen God, zijn Zoon en de mensen

Navertelling Johannes 17,1-11a

De evangelielezing van vandaag is Johannes 17, 1-11a. Voor de jongste kinderen kan de navertelling gebruikt worden, voor wat oudere kinderen is de vertaling uit b.v. het Evangelieboek voor kinderen of de Bijbel in Gewone Taal ook heel goed te begrijpen.
Vandaag twee versies. Kies maar welke u het beste vindt voor uw groep kinderen.

ingebed

Versie 1: vrij letterlijk

Jezus werd stil. Hij keek naar boven, naar de hemel. Jezus ging bidden tot zijn Vader in de hemel. Hij bad: ”Vader, niet lang meer zal Ik op aarde zijn. Snel zal Ik naar U toe komen. Vader, verheerlijk Mij. Geef Mij kracht om alles aan te kunnen wat er gaat gebeuren. Dan zal Ik U verheerlijken en Uw woord vertellen aan alle mensen. Vader, het gaat niet om wat Ik wil. Het gaat om uw wil! Dat is het belangrijkste.
Het werk dat Ik hier op aarde doe, is het werk dat U van Mij gevraagd heeft. De mensen die in Mij geloven, weten nu dat U Onze Vader bent en dat Ik uw Zoon ben. De mensen geloven nu, dat Ik hier ben, omdat U dat van Mij vraagt. Alles wat van Mij is, is ook van U. Vader, Ik bid voor al deze mensen; voor mijn vrienden.  Als Ik er niet meer ben, wilt U dan goed voor hen zorgen?”

Versie 2: bewerking

We zijn niet alleen en we hoeven niet alles alleen te doen. Dat is wat Jezus ons telkens weer verteld heeft. Samen bidden. Samen dingen doen voor andere mensen.  Dat deden de vrienden van Jezus. En Jezus deed het ook.
Jezus bad veel tot God zijn Vader. Hij houdt van zijn Vader en Hij wil heel graag dat iedereen Hem leert kennen. Hij heeft daar een speciaal woord voor: verheerlijken. God verheerlijkt Jezus. Hij heeft veel vertrouwen in Jezus. Mensen luisteren naar Hem en doen wat Hij van ze vraagt. En Jezus verheerlijkt God. Hij doet wat God de Vader van Hem vraagt. Jezus zegt tegen God: “AI het mijne is van U en het uwe is van Mij.”

God wil dat de mensen Hem en Jezus leren kennen. Daarom praat Jezus zoveel over God en doet Hij heel speciale wonderen. Want voor God is alles mogelijk. Daarom komt Jezus terug bij de leerlingen nadat Hij is opgestaan. Hij wil ze nog één keer op het hart drukken: vergeet Mij niet. Doe wat Ik gezegd heb. Geloof in Mij en in mijn Vader, God.
Jezus bidt dat ze God niet zullen vergeten en in hun hart telkens aan Hem zullen denken. Om God zo te  verheerlijken. Zo is er een band tussen God, Jezus en de mensen. Een band van Liefde. ‘Help elkaar’, zegt Jezus. ’Niemand is groter of minder of meer dan een ander. Iedereen is een kind van God.’

Jezus en God en de mensen horen bij elkaar en zullen elkaar niet los laten. Alles wat ze hebben, willen ze met elkaar delen. Jezus gaat nu weg van de aarde. Hij gaat naar God in de hemel. Maar zijn Geest is er nog. Zo blijft Jezus met de mensen verbonden, voor altijd.

Dit is het Woord van God
Kinderen: Wij danken God

Gesprek met de kinderen

Hak het woord ‘verheerlijken’ eens in stukjes.
Welke woorden zie je er dan in zitten?
‘Heer’, ja, inderdaad. Ver. Heerlijk. Eerlijk. Lijken.

God wordt in de kerk vaak met ‘Heer’ aangesproken. Vinden jullie ‘de Heer’ een goed woord wanneer wij over God praten? Het is heerlijk wanneer dingen goed gaan. Heerlijk, als het een lekker ijsje is. Heerlijk is lekker en fijn.
Eerlijk: Jezus vraagt van ons dat wij eerlijk zijn en niet gemeen of stiekem. ‘Lijken’. Op wie zou jij willen lijken? Denk maar even na. Wanneer de kinderen hun voorbeelden gegeven hebben, kan er gevraagd worden: ‘Zou je op Jezus willen lijken?’

Hebben jullie wel eens gehoord van ‘op een voetstuk zetten’? Je zet haar of hem op een voetstuk. Dat is zoiets als: je zou wel een standbeeld van haar of hem willen maken! Jezus werd door veel mensen verheerlijkt; Hij werd op een voetstuk gezet.
Mensen vonden Hem geweldig door de dingen die Hij zei en de wonderen die Hij deed.
Voor iemand die op een voetstuk wordt gezet is het de kunst om zichzelf te blijven en niet te gaan opscheppen. Je krijgt gemakkelijk iets voor elkaar, als mensen jou geweldig vinden. Dan luisteren ze beter naar jou en daar kun je ook misbruik van maken. Jezus zegt vandaag: “Alles wat ik doe en wat ik kan, heb ik van God gekregen. Alles wat Ik ben, dat komt van U.”

Jezus wil niet iemand zijn die in een groot paleis woont en heel veel bedienden heeft. Hij wil zichzelf zijn en blijven. ‘Ook al heb ik macht gekregen van God’, zegt Hij, ‘laat Mij maar op een ezel rijden. En laat anderen maar paarden en wagens hebben en doen of ze belangrijk zijn. Mijn macht komt van God en van de arme mensen die naar Mij luisteren. Alleen God is belangrijk en wat God wil, daar gaat het om.’
Hoe zou jij het vinden om op een voetstuk te staan; een standbeeld te zijn?

Een hemels moment

Een mooie kleurplaat voor de kinderen

tabor kleurplaat

De verheerlijking op de berg.
Het lijkt wel of Jezus even in de hemel is.
Hij ziet er heel anders uit.
Opeens heeft hij andere kleren, wit, en het lijkt wel of ze stralen.
En die twee mannen?
Dat zijn Mozes (met de twee stenen tafelen)
en Elia (met een raaf die brood in zijn bek heeft.).
Mozes en Elia leefden lang voordat Jezus geboren werd.
Maar hier zijn ze even samen met Jezus.
Een hemels moment!

 

Geplaatst in Kinderwoorddienst

Gebed om Gods liefde door te geven

Goede God,

Wij willen even bij U komen.
want we denken na over U,
En over Jezus, die U verheerlijkt.
Het is een moeilijk woord, God.
Wat is ‘verheerlijken’?
Wij vinden Jezus helemaal super.
Geweldig, alles wat Hij heeft gedaan.
Hij heeft uw liefde aan de mensen laten zien
en die zo aan ons doorgegeven.
Daar zijn we heel blij mee.
Zo heeft Jezus U, God, zijn hemelse Vader, verheerlijkt.
Het mooiste vindt U als ook wij uw liefde doorgeven.
Maar dat kunnen we niet alleen.

Helpt U om U te verheerlijken, zoals Jezus deed?
Dan kunnen wij U blij maken,
en elkaar,
vandaag en alle dagen.

Amen

2º Cuaresma-18-mar

 

Geplaatst in eerste communie, Gezinsvieringen, Kinderwoorddienst

Hemelvaart

Bekijk onderstaand filmpje met de uitleg over Hemelvaart

Geplaatst in eerste communie, Gezinsvieringen, Godly Play, Kinderwoorddienst, Vormsel

Pater Damiaan

Jozef werd in Tremelo geboren op 3 januari 1840. Hij groeide op als een gewone jongen. Toen hij 18 jaar was moest hij van zijn vader naar een Franstalige handelschool, maar Jozef voelde zich daar niet thuis. Zijn broer was pater en overtuigde hem om ook bij de paters te komen. In 1859 koos hij als kloosternaam Damiaan. In 1863 vertrok hij naar Hawaï in de plaats van zijn broer. De bisschop was niet al te blij met de komst van Damiaan. Hij had namelijk gehoopt op een priester! Damiaan kreeg een spoedcursus. In 1873 beslist de Hawaïaanse regering dat alle melaatse samen op een afgesloten gedeelte van het eiland moeten geplaatst moeten worden, namelijk op [Molokai]. Ze mochten leven op een schiereiland dat was afgesloten door bergen. Het was voor de meeste mensen om daar over te komen, dus de meelaatsen werden per schip vervoerd. Soms werden de melaatsen van het schip af gegooid. Damiaan ging met de melaatsen mee. In het begin probeert hij fysiek contact te vermijden, maar al snel merkt hij dat hij op die manier geen band kan opbouwen met zijn medeparochianen. dus kiest hij er voor om met hen om te gaan als gewone mensen. In 1889 sterft hij tussen zijn mensen. Aan lepra uiteraard. Maar Damiaan bracht hoop op dit hooploze eiland. Voor hem waren melaatsen allemaal mensen die hulp nodig hadden, en die hulp probeerde hij hen te bieden. Een voorbeeld voor iedereen, vonden veel mensen

Geplaatst in Gezinsvieringen, Kinderwoorddienst

Vijfde Paaszondag

Evangelie

Jezus zat aan tafel met zijn leerlingen. Hij wist dat hij spoedig zou sterven. Hij wilde zijn leerlingen daarop voorbereiden. Hij wilde dat ze het begrepen.
Jezus zei: ‘Wees niet ongerust. Jullie geloven in God, jullie geloven ook in Mij. In het huis van mijn Vader is ruimte voor velen. Als het niet zo was had Ik het niet zo tegen jullie gezegd. Ik ga dood. Dan zal je verdrietig zijn, maar Ik ga voor jullie een plaats klaar maken. Als Ik dat gedaan heb, kom Ik terug om jullie op te halen. Dan zullen we weer samen zijn, voor altijd. Jullie weten waar Ik heen ga en jullie kennen ook de weg. Die weg  moeten jullie volgen.’

Thomas zei: ‘Heer, wij weten helemaal niet waar U heengaat. Dus de weg kennen we ook niet.’
Jezus antwoordde: ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan zomaar bij God komen. Het moet via Mij. Als je Mij echt kent, dan ken je ook mijn Vader. En eigenlijk kennen jullie Mij al toch?’

Toen zei Filippus: ‘Heer, laat ons de Vader zien, dan zijn we tevreden.’ Jezus zei: ‘Oh oh, nu ben Ik al zo lang bij jullie en jij kent Mij nog niet, Filippus? Als je Mij ziet, zie je de Vader.
Hoe kun je dan zeggen: “Laat mij de Vader zien?” Geloof je dan dat God de Vader en Ik samen zijn? Geloof je dan niet dat wij altijd bij elkaar zijn: Ik ben in de Vader en de Vader is in Mij? Misschien is het moeilijk, maar als je Mij ziet, zie je ook God de Vader.
Alles wat Ik jullie leer en zeg, verzin Ik niet zelf. Het is de Vader die altijd in Mij aan het werk is. Geloof me maar, Ik ben in de Vader en de Vader is in Mij. Kijk maar eens goed naar Mij. Zie je het niet?
Luister goed, want Ik zeg iets belangrijks tegen jullie: Wie in Mij gelooft, die kan ook doen wat Ik doe. Ja, zelfs nog wel meer! Want Ik zal dood gaan en naar de Vader gaan. Maar jullie blijven hier, dus jullie kunnen doorgaan.’

Dit is het Woord van God
Kinderen: Wij danken God

Gesprek met de kinderen

De eerste woorden van in het Evangelie waren vandaag: ‘Wees niet ongerust’.
Vraag aan de kinderen: Zijn jullie weleens ongerust (bang) geweest? Of waren jouw ouders weleens ongerust? Misschien omdat je te laat thuiskwam?
In tijden van Corona zijn we misschien wel allemaal ongerust!
Normaal voel je in jezelf ‘rust’. Je voelt je gewoon op je gemak, niks aan de hand, alles gaat lekker. Maar er kan zomaar ‘onrust’ komen. Je wordt dan ongerust. Vaak gebeurt dat, als je bang bent dat een ander wat overkomt. Dat kan een ongeluk zijn, maar je kan ook ongerust worden, als je op school slechte cijfers haalt. Dat is misschien niet zo goed voor je toekomst.

Praat met de kinderen door over de woorden gerust (niet bang zijn) en ongerust (bang zijn). Bedenk met elkaar eens situaties waarin je bang (ongerust) kunt zijn. Wat kun je er aan doen om minder bang te zijn of helemaal niet meer bang te zijn? Bidden kan soms helpen. Dan zeg je tegen God waarom je ongerust bent. Of erover praten met je ouders of iemand anders. Samen praten over je onrust helpt.

Jezus zegt ook: ”Wie in mij gelooft, kan ook doen wat Ik doe”. Laat maar zien en horen dat je gelooft in Jezus. Vertel aan de kinderen hoe u dit zelf laat zien aan de hand van een eigen praktijkvoorbeeld. (Vrijwilliger zijn van de kinderwoorddienst kan een voorbeeld zijn om te laten zien, hoe u zelf iets van uw geloof laat zien. Of misschien doet u iets anders, geïnspireerd door uw geloof).

Knutselwerkje

Maak dit knutselwerkje samen met jullie ouders en stuur het naar info@catecheseinborgloon.be en we posten jullie kunstwerkjes op onze website.

Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven

Dit is een voorbeeldje van hoe het zou kunnen worden :

Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven, knutselwerkje bij de ...

Geplaatst in eerste communie, Gezinsvieringen, Godly Play, Kinderwoorddienst, Vormsel

Moederdag

Mama, eindelijk is het de dag dat ik je eens verwennen mag.
Vandaag hoef je eens niet voor ons te zorgen. Bewaar dat maar gerust voor morgen.
Blijf nu maar eens lekker lui vandaag, want jou verwennen doe ik graag. Ik wens je een prettig feest en een luie dag het allermeest.

Gebedje :

We bidden vandaag opdat alle moeders en grootmoeders zouden mogen uitblinken in tederheid en liefde en hun kinderen en kleinkinderen mogen begeleiden op hun levensweg.
We bidden ook dat ze zich niet zouden wegcijferen en de kracht ontvangen om zichzelf te ontplooien.

Amen.

Geplaatst in Kinderwoorddienst

Vierde paaszondag

Evangelie

Jezus zei tegen de mensen: “Wie niet door de deur, maar via een andere weg een schaapskooi binnen gaat is een dief. Wie door de deur naar binnen gaat, is de herder van de schapen. Voor de herder zal de wachter de deur open doen. De schapen luisteren naar zijn stem. Hij roept zijn schapen bij naam en leidt ze naar buiten. En als alle schapen buiten zijn, zal hij vooroplopen. De schapen zullen hem volgen, omdat zij zijn stem kennen. Een vreemde man zullen de schapen niet gaan volgen. De schapen zullen wegrennen, omdat ze zijn stem niet herkennen.”

goede herder

Jezus vertelde dit verhaal aan de mensen, maar ze begrepen niet wat hij bedoelde. Later vertelde Hij de mensen: “Ik ben de deur voor de schapen. Alle andere mensen die vóór Mij zijn gekomen, zijn dieven. Maar de schapen hebben niet naar hen geluisterd. Ik ben de deur. Als iemand door Mij de schaapskooi binnen gaat, zal hij worden gered. Hij zal naar binnen en buiten kunnen en lekker de wei in gaan. Een dief komt alleen maar om te stelen, te slachten en te vernietigen. Maar de schapen hebben niet naar hem geluisterd. Ik ben gekomen om ervoor te zorgen dat de schapen kunnen leven.”

Dit is het Woord van God
Kinderen: Wij danken God

Gesprek met de kinderen

Leg aan de kinderen uit dat Jezus vaak als herder afgebeeld wordt en dat alle mensen die hem volgen de schapen zijn. Daarom zijn jullie allemaal schaapjes. Jezus had speciale leerlingen, die de mensen moesten gaan leiden. Nu wordt dat gedaan door de bisschop, de priesters en de pastoraal werkers. Zij mogen door de deur naar binnen. De mensen (zoals wij) luisteren naar hen of naar de verhalen die zij ons vertellen.Vertel aan de kinderen dat u zelf soms een schaap bent en soms een herder. Vaak gaat u gewoon naar de kerk en dan luistert u ook naar de mensen vooraan, degenen die op die zondag voorgaan. Vandaag bent u de herder die door de deur van Jezus naar binnen is gekomen en probeert om de kinderen te helpen. Zo kunnen de kinderen soms ook herders zijn. , als ze aan iemand anders uitleggen wat hun geloof inhoudt. Als ze dit eerlijk en oprecht doen, zijn zij herders.

Vraag aan de kinderen waar dit herder zijn zichtbaar wordt. Hoe kunnen we zien dat zij af en toe ook herders zijn? Of zijn er kinderen die liever alleen schapen zijn? Wat is fijner, herder of schaap zijn?

Leg zo nodig uit: Als je aan iemand anders uitlegt wat je geloof inhoudt, als je dit eerlijk en oprecht doet, dan ben je een herder.

Vertel ook over de ‘dieven’. Dat zijn mensen die jou slechte dingen vertellen en je proberen over te halen om verkeerde dingen te doen. Deze mensen zijn geen herders maar dieven. Die moet je dus niet volgen. Dit onderscheid lijkt heel moeilijk, maar juist omdat je een schaap van Jezus bent, weet je altijd of je moet meelopen of niet.
Vraag wie een dief zou kunnen zijn? Wat voor mensen zijn dat? Kennen ze daar voorbeelden van?

Ga na het gesprek schaapjes knutselen. Wanneer de kinderen die thuis op een mooie plek zetten, goed in het zicht, worden ze er elke dag aan herinnerd dat ze een schaap van God zijn. En als een schaap goed naar zichzelf luistert, naar zijn/haar eigen gevoel, dan weten ze of ze goed bezig zijn of niet!

Knutsel: Maak een schaapje

De kinderen maken een schaapje.

Ondertussen kan er nog wat doorgepraat worden over de herder die goed zorgt voor alle schapen en goed let op de kleinste lammetjes die wel eens afdwalen.

Nodig
– Watten                                        schaap knutsel

– Voor iedereen een gekopieerde afbeelding, op wat dikker papier
– Lijm
– Kleurpotloden

Versier het lijf van de schaapjes met watten, door lijm over het rondje heen te smeren en de watten er op te plakken. Kleur de hoofdjes en de pootjes in een mooie kleur.
Plak tot slot het hoofdje op het lichaam.
Plak de pootjes aan de achterkant.

schaapje maken

Geplaatst in eerste communie, Gezinsvieringen, Godly Play, Kinderwoorddienst, Vormsel

Gebed om Jezus te volgen

Goede God,
Wij danken U voor een plaats waar wij ons thuis voelen,
veilig als schapen in een stal.
Wij bidden U: voor mensen die zoeken,
voor iedereen die zoekt naar vrede en veiligheid,
voor iedereen die zoekt naar een plek
om te rusten als schapen in een stal.

Help ons voor elkaar te zorgen,
zoals Jezus voor zijn schapen zorgt.
Laten wij Jezus volgen,
zoals de schapen hun herder volgen.

Wees bij ons, overdag en ’s nachts
en leidt ons door de deur
naar een ruimte van vrede en liefde.
Amen

Geplaatst in eerste communie, Gezinsvieringen, Godly Play, Kinderwoorddienst, Vormsel

Gebed 26 april

Jezus,

Je wandelt altijd met ons mee

maar we herkennen je niet altijd

soms moet je ons daarbij helpen

zoals bij de leerlingen heel lang geleden.

Dank je wel dat je er voor ons bent.

Amen