Geplaatst in Gezinsvieringen, Kinderwoorddienst

Pinksteren

Beleef het verhaal van Pinksteren

Geplaatst in eerste communie, Gezinsvieringen, Kinderwoorddienst, Vormsel

Vurige tongen

Beluister en bekijk het Pinksterverhaal :

Geplaatst in eerste communie, Gezinsvieringen, Kinderwoorddienst

Hemelvaart

Bekijk onderstaand filmpje met de uitleg over Hemelvaart

Geplaatst in eerste communie, Gezinsvieringen, Godly Play, Kinderwoorddienst, Vormsel

Pater Damiaan

Jozef werd in Tremelo geboren op 3 januari 1840. Hij groeide op als een gewone jongen. Toen hij 18 jaar was moest hij van zijn vader naar een Franstalige handelschool, maar Jozef voelde zich daar niet thuis. Zijn broer was pater en overtuigde hem om ook bij de paters te komen. In 1859 koos hij als kloosternaam Damiaan. In 1863 vertrok hij naar Hawaï in de plaats van zijn broer. De bisschop was niet al te blij met de komst van Damiaan. Hij had namelijk gehoopt op een priester! Damiaan kreeg een spoedcursus. In 1873 beslist de Hawaïaanse regering dat alle melaatse samen op een afgesloten gedeelte van het eiland moeten geplaatst moeten worden, namelijk op [Molokai]. Ze mochten leven op een schiereiland dat was afgesloten door bergen. Het was voor de meeste mensen om daar over te komen, dus de meelaatsen werden per schip vervoerd. Soms werden de melaatsen van het schip af gegooid. Damiaan ging met de melaatsen mee. In het begin probeert hij fysiek contact te vermijden, maar al snel merkt hij dat hij op die manier geen band kan opbouwen met zijn medeparochianen. dus kiest hij er voor om met hen om te gaan als gewone mensen. In 1889 sterft hij tussen zijn mensen. Aan lepra uiteraard. Maar Damiaan bracht hoop op dit hooploze eiland. Voor hem waren melaatsen allemaal mensen die hulp nodig hadden, en die hulp probeerde hij hen te bieden. Een voorbeeld voor iedereen, vonden veel mensen

Geplaatst in Gezinsvieringen, Kinderwoorddienst

Vijfde Paaszondag

Evangelie

Jezus zat aan tafel met zijn leerlingen. Hij wist dat hij spoedig zou sterven. Hij wilde zijn leerlingen daarop voorbereiden. Hij wilde dat ze het begrepen.
Jezus zei: ‘Wees niet ongerust. Jullie geloven in God, jullie geloven ook in Mij. In het huis van mijn Vader is ruimte voor velen. Als het niet zo was had Ik het niet zo tegen jullie gezegd. Ik ga dood. Dan zal je verdrietig zijn, maar Ik ga voor jullie een plaats klaar maken. Als Ik dat gedaan heb, kom Ik terug om jullie op te halen. Dan zullen we weer samen zijn, voor altijd. Jullie weten waar Ik heen ga en jullie kennen ook de weg. Die weg  moeten jullie volgen.’

Thomas zei: ‘Heer, wij weten helemaal niet waar U heengaat. Dus de weg kennen we ook niet.’
Jezus antwoordde: ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan zomaar bij God komen. Het moet via Mij. Als je Mij echt kent, dan ken je ook mijn Vader. En eigenlijk kennen jullie Mij al toch?’

Toen zei Filippus: ‘Heer, laat ons de Vader zien, dan zijn we tevreden.’ Jezus zei: ‘Oh oh, nu ben Ik al zo lang bij jullie en jij kent Mij nog niet, Filippus? Als je Mij ziet, zie je de Vader.
Hoe kun je dan zeggen: “Laat mij de Vader zien?” Geloof je dan dat God de Vader en Ik samen zijn? Geloof je dan niet dat wij altijd bij elkaar zijn: Ik ben in de Vader en de Vader is in Mij? Misschien is het moeilijk, maar als je Mij ziet, zie je ook God de Vader.
Alles wat Ik jullie leer en zeg, verzin Ik niet zelf. Het is de Vader die altijd in Mij aan het werk is. Geloof me maar, Ik ben in de Vader en de Vader is in Mij. Kijk maar eens goed naar Mij. Zie je het niet?
Luister goed, want Ik zeg iets belangrijks tegen jullie: Wie in Mij gelooft, die kan ook doen wat Ik doe. Ja, zelfs nog wel meer! Want Ik zal dood gaan en naar de Vader gaan. Maar jullie blijven hier, dus jullie kunnen doorgaan.’

Dit is het Woord van God
Kinderen: Wij danken God

Gesprek met de kinderen

De eerste woorden van in het Evangelie waren vandaag: ‘Wees niet ongerust’.
Vraag aan de kinderen: Zijn jullie weleens ongerust (bang) geweest? Of waren jouw ouders weleens ongerust? Misschien omdat je te laat thuiskwam?
In tijden van Corona zijn we misschien wel allemaal ongerust!
Normaal voel je in jezelf ‘rust’. Je voelt je gewoon op je gemak, niks aan de hand, alles gaat lekker. Maar er kan zomaar ‘onrust’ komen. Je wordt dan ongerust. Vaak gebeurt dat, als je bang bent dat een ander wat overkomt. Dat kan een ongeluk zijn, maar je kan ook ongerust worden, als je op school slechte cijfers haalt. Dat is misschien niet zo goed voor je toekomst.

Praat met de kinderen door over de woorden gerust (niet bang zijn) en ongerust (bang zijn). Bedenk met elkaar eens situaties waarin je bang (ongerust) kunt zijn. Wat kun je er aan doen om minder bang te zijn of helemaal niet meer bang te zijn? Bidden kan soms helpen. Dan zeg je tegen God waarom je ongerust bent. Of erover praten met je ouders of iemand anders. Samen praten over je onrust helpt.

Jezus zegt ook: ”Wie in mij gelooft, kan ook doen wat Ik doe”. Laat maar zien en horen dat je gelooft in Jezus. Vertel aan de kinderen hoe u dit zelf laat zien aan de hand van een eigen praktijkvoorbeeld. (Vrijwilliger zijn van de kinderwoorddienst kan een voorbeeld zijn om te laten zien, hoe u zelf iets van uw geloof laat zien. Of misschien doet u iets anders, geïnspireerd door uw geloof).

Knutselwerkje

Maak dit knutselwerkje samen met jullie ouders en stuur het naar info@catecheseinborgloon.be en we posten jullie kunstwerkjes op onze website.

Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven

Dit is een voorbeeldje van hoe het zou kunnen worden :

Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven, knutselwerkje bij de ...

Geplaatst in eerste communie, Gezinsvieringen, Godly Play, Kinderwoorddienst, Vormsel

Moederdag

Mama, eindelijk is het de dag dat ik je eens verwennen mag.
Vandaag hoef je eens niet voor ons te zorgen. Bewaar dat maar gerust voor morgen.
Blijf nu maar eens lekker lui vandaag, want jou verwennen doe ik graag. Ik wens je een prettig feest en een luie dag het allermeest.

Gebedje :

We bidden vandaag opdat alle moeders en grootmoeders zouden mogen uitblinken in tederheid en liefde en hun kinderen en kleinkinderen mogen begeleiden op hun levensweg.
We bidden ook dat ze zich niet zouden wegcijferen en de kracht ontvangen om zichzelf te ontplooien.

Amen.

Geplaatst in eerste communie, Gezinsvieringen, Godly Play, Kinderwoorddienst, Vormsel

Gebed om Jezus te volgen

Goede God,
Wij danken U voor een plaats waar wij ons thuis voelen,
veilig als schapen in een stal.
Wij bidden U: voor mensen die zoeken,
voor iedereen die zoekt naar vrede en veiligheid,
voor iedereen die zoekt naar een plek
om te rusten als schapen in een stal.

Help ons voor elkaar te zorgen,
zoals Jezus voor zijn schapen zorgt.
Laten wij Jezus volgen,
zoals de schapen hun herder volgen.

Wees bij ons, overdag en ’s nachts
en leidt ons door de deur
naar een ruimte van vrede en liefde.
Amen

Geplaatst in eerste communie, Gezinsvieringen, Godly Play, Kinderwoorddienst, Vormsel

Gebed 26 april

Jezus,

Je wandelt altijd met ons mee

maar we herkennen je niet altijd

soms moet je ons daarbij helpen

zoals bij de leerlingen heel lang geleden.

Dank je wel dat je er voor ons bent.

Amen

Geplaatst in Gezinsvieringen, Kinderwoorddienst

Beloken Pasen

Ik wens je vrede!

De leerlingen zien Jezus

Op een avond zaten de leerlingen bij elkaar. Zij waren bang voor de Joodse leiders en hadden de deuren op slot gedaan. Opeens was Jezus bij hen aanwezig en zei: ‘Ik wens jullie vrede’.

Hij liet de wonden zien aan zijn handen en in zijn zijde. Toen wisten de leerlingen zeker dat het Jezus was. Wat waren ze blij! Daarna zei Jezus nog een keer: ‘Ik wens jullie vrede. God zelf heeft Mij gestuurd en geeft jullie een belangrijke opdracht’.
Toen blies Jezus over de leerlingen en zei tegen hen: ‘Jullie hebben nu de heilige Geest gekregen. Je hebt de macht om zonden te vergeven. Wanneer jullie iemand vergeven, dan vergeeft God hem ook. Als jullie iemand niet vergeven, vergeeft God hem ook niet.

Een van de leerlingen was er niet bij toen Jezus aan hen verscheen. Dat was Tomas. Toen de leerlingen aan Tomas vertelden dat zij Jezus hadden gezien, zei Tomas: ’Dat kan ik niet geloven! Ik geloof het pas als ik de wonden van de spijkers in zijn handen kan zien. Dan weet ik dat het Jezus echt is. Ik zag hoe Hij aan het kruis hing. Als ik die wonden zie, zal ik het pas geloven, eerder laat ik me door jullie niets wijsmaken.’

Een week later waren de leerlingen weer bij elkaar. De deuren waren weer helemaal dicht en op slot. Jezus kwam opnieuw tussen hen in staan en zei: ‘Ik wens jullie Vrede’. Jezus riep Tomas bij Zich en Hij zei tegen hem: ‘Leg je vingers hier en kijk naar mijn handen en leg je handen in mijn zij. Wees niet langer ongelovig, maar geloof dat Ik hier bij je ben’. En Tomas antwoordde: ‘U bent mijn Heer en mijn God’.
Toen zei Jezus tegen Tomas: ‘Omdat je Mij gezien hebt, geloof je Mij. Gelukkig zijn de mensen, die niet zien en toch geloven’.

Jezus heeft veel wonderen gedaan toen Hij bij de leerlingen was. Veel meer dan in de Bijbel zijn opgeschreven.

Dit is het Woord van God|
Kinderen: Wij danken God

Gesprek met de kinderen

Shalom! Vrede en alle goeds!’ Eigenlijk de gewone groet, maar veelzeggend in deze situatie.
Begin vandaag het gesprek met de kinderen met de vraag: Wat is vrede? Laat de kinderen hier kort over nadenken.
Bespreek dan met elkaar, wat er bij hen opkomt.
Daarna kunt u de vraag stellen: Hoe krijg je vrede?
Het gesprek kunt u afsluiten met de vraag: Wat hebben wij allemaal, omdat wij in vrede leven? Vrede brengt veel goeds. Als de kinderen het niet zo snel weten, kunt u de vraag ook omdraaien: als je geen vrede hebt, wat heb je dan allemaal niet, of wat kun je allemaal niet?

Een eigen vredeswens maken
We gaan vandaag onze eigen vredeswens maken. In de kerk wenst de voorganger de aanwezigen de ‘vrede van Christus’ toe. Hij nodigt de kerkgangers uit dat ook te doen: ‘Wenst elkaar de vrede’. De vredeswens voor de communie heeft te maken met het verhaal van vandaag. Jezus komt vrede brengen. Vrede die wij door kunnen geven.

Tomas-raamhanger

Op de afbeelding staat de opgestane Heer Jezus, met de leerlingen om Hem heen. Zij geloven omdat ze zien.

Nodig:
• Voorbeeld tekening voor ieder kind. Druk de onderstaande afbeelding af.
• Viltstiften
• Slaolie
• Kwastjes
• Keuken- of wc-papier

thomas raamhanger

Kleur de tekening met viltstiften in. Strijk, na het kleuren, met een kwastje slaolie over de tekening. Daarna kunt u er met keuken- of toiletpapier overheen wrijven om de overtollige olie eraf te halen.

De tekening goed laten drogen.

De kinderen kunnen deze na de dienst komen ophalen en mee naar huis nemen. Door de slaolie is het papier doorzichtig geworden maar de kleuren van de stiften zijn nog goed te zien, het is nu net glas in lood.

Tomas-spelletje: eerst voelen dan geloven

Eerst voelen dan geloven
Tomas wilde eerst zien en dan geloven. Soms kunnen ook wij dingen niet zien maar wel voelen. In deze verwerking kunnen kinderen voelen en raden wat zij in handen hebben.

Nodig:
voelen onder doek

Grote doek of een deken met een aantal voorwerpen eronder. De kinderen zitten in een kring. In het midden ligt een groot kleed met een aantal voorwerpen eronder. Laat een kind onder het kleed een voorwerp zoeken en dit goed voelen. Het kind omschrijft wat het voelt en vertelt wat het is. Geloven ze dat? Of willen ze het liever toch zien?

Geplaatst in eerste communie, Gezinsvieringen, Godly Play, Kinderwoorddienst, Vormsel

Gebed zondag 19 april 2020

Goede God,

we willen graag van alles begrijpen,
maar niet alles kunnen we snappen.
Wij vragen U:
help ons als wij iets uitzoeken
en het niet kunnen zien of geloven.
Help ons bij het zoeken naar de goede weg in ons leven.
Wij bidden U:
laat er mensen zijn
die ons bij de hand nemen
en de goede weg wijzen.
Amen