Geplaatst in eerste communie, Gezinsvieringen

5de catechesemoment geannuleerd

Dag lieve kapoenen,Beste ouders,
Naar aanleiding van de laatste ontwikkelingen in verband met het coronavirus hebben we beslist om onze fysieke bijeenkomsten voorlopig niet te laten plaats vinden. We willen bij de super snelle verspreiding van de Britse variant geen enkel risico nemen voor uw zoon/dochter. Hun gezondheid staat boven alles.
We bekijken hoe we alternatief (digitaal) kunnen verder werken.


We willen wel de luisterwandeling (Lichtmis) van 31 januari erg aanbevelen, deze gaat door in eigen gezinsbubbel en grotendeels in openlucht wat het risico verminderd. Het zou fijn zijn als we jullie daar mogen ontmoeten. Pastoor Marcel zal een zegen uitspreken per gezin. Alle info vinden jullie terug op de website. Liefst inschrijven vooraf zodat we de organisatie veilig kunnen laten verlopen.


We hopen alsnog dat onze voorbereiding voor hun mooiste dag niet in het gedrang komt en zullen genoodzaakt zijn om extra momenten in te lassen als de situatie het toelaat. Voorlopig kunnen we deze nog niet plannen, we volgen dit dag per dag op.

Ook kregen we de vraag van ouders of de communies doorgaan op de data die vooropgesteld werden. Ook hier hebben we nog geen zicht op maar houden we er wel rekening mee dat er uitstel kan komen. Dat kans is vrij groot dat we naar hetzelfde scénario als vorig jaar toe gaan.


Groetjes en tot bij de luisterwandeling

Eerste communiebegeleiding

Geplaatst in eerste communie, Gezinsvieringen, Godly Play, Kinderwoorddienst, Vormsel

Zalig kerstfeest

In het stalletje ligt het kindje Jezus heel stil

omdat het slapen wil,

het droomt over mooie kerstbomen

en over de velen mensen

die elkaar warmte, vrede en goeds toewensen.

Wij wensen jullie fijne kerstdagen toe.

Kerststal-beelden | Gratis vectoren, stockfoto's & PSD's
Geplaatst in eerste communie, Gezinsvieringen, Kinderwoorddienst

Tweede zondag van de Advent

Ook voor de tweede zondag van de Advent heeft Tobia heel wat voor jullie klaarstaan. Kijk naar het tekenfilmpje. Johannes de Doper bereid de weg voor voor Jezus.

En is er weer een klei-tof oefenblaadje om mee aan de slag te gaan. Klik snel op :

En Tobia heeft natuurlijk een nieuw gebedskaartje voor ons klaarstaan. Ben je ook benieuwd : https://tobiacatechese.org/gebedskaartjes/

Kijk maar eens rond op de website van Tobia …. de volgende weken komen er nog mooie verhalen op …. Tobia verwacht je!

Geplaatst in eerste communie, Gezinsvieringen, Kinderwoorddienst, Vormsel

Start van de Advent

Hallo eerstecommunicanten en vormelingen,

Dit weekend start de Advent en we willen jullie in deze speciale tijd, waarbij we ons klaarmaken voor de geboorte van Jezus, jullie mee begeleiden.

Hiervoor hebben we een gebedskaart gemaakt voor de eerstecommunicanten (met Tobia) en voor de vormelingen en de plussers (vanuit de Vreugdezaaiers).

Het Evangelieverhaal hebben we in een tekenfilm gegoten zodat groot en klein kan meevolgen, daarnaast is er een blad met een verdieping en de mogelijkheid om zelf een kerstlantaarntje te bouwen.

Laten we samen verbonden week na week uitkijken naar de komst van onze Verlosser.

Het blad met de verwerking, het Evangelieverhaal, …. vinden jullie terug op https://tobiacatechese.org/advent-2020/

De gebedskaart staat bij alle andere gebedskaartjes : https://tobiacatechese.org/gebedskaartjes/

Het gebedskaartje voor de vormelingen verschijnt dadelijk in een afzonderlijk bericht.

Geplaatst in eerste communie, Gezinsvieringen, Kinderwoorddienst, Vormsel

Navertelling Mattëus 25, 14-30

De gelijkenis van de talenten

Jezus vertelde zijn leerlingen verhalen voor als Hij niet meer bij hen was. Op een dag vertelde Hij:

‘Een rijke man ging op reis naar het buitenland. Hij riep zijn knechten bij zich. Zij moesten voor zijn spullen zorgen terwijl hij weg was. Aan de beste knecht gaf de man vijf talenten. Aan de volgende knecht gaf hij twee talenten. En een derde knecht kreeg één talent. Toen vertrok hij.

De knecht met de vijf talenten ging meteen aan het werk. Hij verdiende er vijf talenten bij.
De knecht met de twee talenten ging ook aan het werk. Hij verdiende er twee talenten bij.
De laatste knecht, die één talent had gekregen groef een gat. Daar stopte hij het geld van zijn baas in.

Een hele tijd later kwam de man terug. Hij riep de knechten bij zich. De knecht die vijf talenten had gekregen kwam naar voren. Hij gaf zijn baas de vijf extra talenten. Hij zei: “Kijk, u hebt mij vijf talenten gegeven. Nu heb ik er vijf bijverdiend.” Zijn baas zei tegen hem: “Prima gedaan, je bent een goede en trouwe knecht. Je paste goed op weinig spullen, ik zal je in het vervolg op veel meer laten passen. Kom binnen en voel je thuis in mijn huis.”
Daarna kwam de knecht met de twee talenten naar voren. Hij zei: “Kijk, u hebt mij twee talenten gegeven. Nu heb ik er twee bijverdiend.” Zijn baas zei tegen hem: “Prima gedaan, je bent een goede en trouwe knecht. Je paste goed op weinig spullen, ik zal je in het vervolg op veel meer laten passen. Kom binnen en voel je thuis in mijn huis. “

Als laatste kwam ook de knecht met het ene talent naar voren. Hij zei: “Baas, ik heb gemerkt dat u mensen hard laat werken. En alles is dan vervolgens voor u. Daarom was ik bang. Ik heb uw talent in de grond begraven. Hier hebt u het terug.” Maar zijn baas zei: “Je bent een slechte en luie knecht. Je wist toch dat je hard moest werken en dat alles dan voor mij zou zijn. Waarom heb je mijn geld dan niet naar de bank gebracht? Dan had ik nu tenminste rente gekregen. Pak hem dat talent af en geef het aan de knecht met de tien talenten. Want iedereen die iets heeft zal nog iets krijgen. Hij zal zelfs heel veel krijgen. Maar iedereen die bijna niets heeft, die zal ook nog afgepakt worden wat hij heeft. En gooi die waardeloze knecht maar naar buiten, het donker in waar je gehuil hoort van wie bang zijn.”

Dit is het Woord van God
Kinderen: Wij danken God

Comentario al evangelio del Domingo XXV del Tiempo Ordinario · Dibujos de  Fano en color · Diócesis de Málaga : Portal de la Iglesia Católica de Málaga
Geplaatst in eerste communie, Gezinsvieringen, Kinderwoorddienst, Vormsel

Gebed om geloof dat gedeeld wordt

Goede God,

Wij proberen te geloven in Jezus uw Zoon.

Sommige van ons zijn sterke gelovigen; 

anderen vinden het moeilijk om het geloof te delen met elkaar.

Vandaag horen we

dat ons geloof niet minder wordt 

als we het doorgeven aan

en delen met elkaar,

maar dat het juist groeit,

als het licht en de warmte van een vuur dat gedeeld wordt.

Wij bidden U

dat wij de moed hebben

om onze ervaringen met Jezus aan elkaar te vertellen

zodat we een steeds grotere schat van verhalen bezitten

die ons geloof ondersteunt en versterkt.

Amen

Sube y Comparte los Mas Impactantes Videos Cristianos en DiosTube | Arte  biblico, Arte de jesús, Catequista

Geplaatst in Gezinsvieringen, Kinderwoorddienst

Gebed om vertrouwen

Lieve God,

Soms zijn we bang en onzeker
en laten we ons vertrouwen varen.
Dan zien we alleen onze eigen kleine kracht.
We vergeten dat U er bent om ons te helpen.

U spreekt ons aan, met hoop en liefde.
U komt naar ons toe,
U steekt uw hand naar ons uit.
Daar mogen we op vertrouwen.

Wij bidden dat U ons elke keer weer bij de hand pakt
en ons laat groeien in geloof en vertrouwen.
Amen

Geplaatst in Gezinsvieringen

Achttiende zondag door het jaar

Navertelling van het Evangelie volgens Matteüs

Jezus geeft de mensen te eten

Omdat Jezus zulke mooie verhalen over God en de mensen kon vertellen, kwamen veel mensen graag naar Hem luisteren. Ook deze keer was het weer druk geweest. De mensen luisterden dan ademloos naar Jezus. Maar nu wilde Jezus alleen zijn. Hij had gehoord dat zijn vriend Johannes gestorven was, en Hij wilde gewoon even stil zijn en wat bidden. Hij stapte in de boot en voer alleen het meer op. Maar de mensen die naar Hem geluisterd hadden waren er nog, en ze wilden meer horen. “We rennen gewoon vooruit, naar de andere kant van het meer”, zei een man. En daar begon iedereen te rennen. Het leek wel of er steeds meer mensen bij kwamen.

Toen Jezus aanlegde en aan de andere kant van het meer uit de boot stapte, zag Hij al die mensen al staan. Hij zuchte eens diep, maar liep toch op ze af. Er waren zieken bij, die kon Hij genezen. Hij kreeg medelijden met al die mensen en begon hen te helpen en genezen. 

Maar het begon al bijna avond te worden en de mensen begonnen honger te krijgen. Daarom zei één van de leerlingen tegen Jezus: “U moet die mensen wegsturen! Het is al laat. Dan kunnen ze in de dorpen in de buurt een slaapplek zoeken en eten kopen.” Jezus keek even om en zei: “Ze hoeven niet weg, geven jullie hen maar te eten.” En Hij ging weer verder met genezen en praten met de mensen. De leerlingen mopperden dat ze maar vijf broden en twee vissen hadden. Moesten zij nou voor al die mensen eten gaan kopen?

Maar nee, dat bedoelde Jezus niet. Hij zei: “Breng die broden en vissen maar bij Mij.” Tegen de mensen zei Hij: “Gaan jullie maar in het gras zitten.” Toen pakte Hij de vijf broden en de twee vissen, keek naar boven en zei: “God, zegen dit eten: dat het iedereen mag voeden en goed mag smaken.” Daarna brak Jezus het brood in stukken. De leerlingen deelden het brood en de vissen uit aan de mensen. Die wisten niet wat ze meemaakten! Iedereen at ervan en iedereen had genoeg! Ze konden eten zoveel ze wilden. Er was zelfs nog brood over. De leerlingen haalden het eten dat over was op: het waren wel twaalf manden vol. Ze keken elkaar aan: “We waren toch minstens met 5000 mensen!”

Dit is het Woord van God.
Kinderen: Wij danken God

San Mateo 14:13-21 | Imágenes catolicas, Milagros de jesús, Dios ...
De broodvermenigvuldiging

Gesprek met de kinderen

Na het lezen van het bijbelverhaal gaan de kinderen ook delen. In het midden van de kring of op tafel staat de zak met broden en visjes. De broodjes en visjes zijn bij de opening aan één van de kinderen gegeven. Begin het gesprek met hem of haar. Mag de zak open, laat eens zien? Is zij/hij blij met het lunchpakketje? Hoe voelt het om heel veel te hebben, terwijl anderen hier vanmorgen niets hebben? Hopelijk is hij of zij na het horen van het Evangelie maar al te bereid om met de anderen te delen. Vraag dan waarom hij of zij dat zou doen. Wil hij/zij het niet liever allemaal zelf houden?

Als het kind dat het lunchpakket gekregen heeft bereid is om uit te delen, laat hem of haar aan elk kind een vis of een broodje geven. Vertel de kinderen van te voren dat ze elkaar bij het geven en ontvangen ook aan moeten kijken. 

Praat daarna met de kinderen over dit delen. Door elkaar aan te kijken zie je met wie je deelt. Dan ben je pas echt aan het delen. Probeer met de kinderen te praten over wat het betekent dat iedereen mee mag delen. Stel vragen als: Hoe vond je het dat er gedeeld werd? (vanzelfsprekend, of juist bijzonder) Hoe zou je het gevonden hebben als je niets had gekregen? Misschien kennen ze situaties of mensen die niet mee mogen delen? 

Ga even terug naar het verhaal: Jezus nam de vijf broden en twee vissen, zegende ze, en brak ze en liet ze aan de menigte uitdelen. En het was genoeg voor de grote groep mensen.
Dit is een prachtig voorbeeld van hoe Jezus uitdeelt om ervoor zorgen dat iedereen genoeg heeft.
Jezus geeft zichzelf helemaal. Hij is helemaal gericht op waar Hij mee bezig is. Hij is met zijn aandacht bij zijn leerlingen en de vele andere mensen wanneer ze samen eten van het brood en de vissen.

Navegar Mar Adentro: Evangelio según San Mateo 14, 13-21

Denk met de kinderen na over wat Jezus zou willen uitleggen aan zijn leerlingen, (die het eerst helemaal niet zagen zitten) maar ook aan alle mensen die daar waren? 
Iedereen heeft genoeg. Maar het gaat er om dat ook iedereen die aanschuift welkom is, precies zoals hij of zij is.
Vertel de kinderen dat Jezus wilde dat iedereen zich welkom voelde. Elke mens telt mee, en is het waard om wat je hebt mee te delen.

Kom tot slot nog even terug op het delen van de broden en de vissen met de groep. Stel de vraag: Zou je als jij alleen iets had ook gedeeld hebben? Wat is leuker, delen of ontvangen, en waarom?

Met wat oudere kinderen kunt u ook nog de link naar de eucharistie leggen: Jezus geeft zichzelf in het brood aan ons, en doordat wij allemaal meedelen zijn we met Hem en elkaar verbonden. 

Vijf broden en twee vissen
Geplaatst in Gezinsvieringen

Sacramentsdag

Evangelie : “Dit is mijn lichaam” (naar Johannes 6,51-58)

Jezus probeerde de mensen uit te leggen wie Hij was. Maar de mensen vonden het maar moeilijk te begrijpen. Wat betekende het toch als Jezus zei: ‘Dit brood is mijn lichaam?’ 

Jezus zei: “Jullie kennen vast de verhalen over het manna in de woestijn”. En Hij vertelde erover.
manna4

In de woestijn hadden de mensen honger en daarom mopperden ze tegen Mozes, die hen daar gebracht had. Ze wilden zelfs terug naar Egypte, naar dat land waar ze slaaf waren geweest. Daar kregen ze tenminste elke dag te eten, al was het niet veel. Beter dan niks! Toen kwam God hun te hulp. Iedere ochtend lag er manna in de woestijn. Kleine witte korreltjes. ‘Wat is dat?’ vroegen de mensen. Manna, dat kon je eten als brood. Zo bleven de mensen in leven. Het manna was prima om te eten. Maar je moest het wel iedere dag oprapen. Je kon het niet bewaren voor de volgende dag. Zo hadden ze elke dag te eten, want zonder eten ga je dood. Als je elke dag manna opraapte en opat, had je geen honger en voelde je je goed.

Jezus zei: “Het is lang geleden dat de mensen dit manna aten. Ze zijn allang dood. Maar Ik ben gekomen om te zorgen dat jullie zullen léven. Ik ben het Levende Brood dat God jullie geeft. Ik geef mezelf aan jullie. Als je mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, zal je leven in eeuwigheid.” Nog steeds snapten de mensen het niet. “Wij kunnen toch geen mensen eten!,” mopperden ze. “En onze wetten verbieden ons om bloed te drinken.”

Toen legde Jezus het nog eens uit: “Zoals jullie kinderen je eigen vlees en bloed zijn, zo ben Ik eigen vlees en bloed van God, mijn Vader. Jullie kunnen ook eigen vlees en bloed van Mij en van God worden. Daarvoor moet je heel dicht bij Mij willen zijn. Ik ben voor jullie het Levende Brood uit de hemel. Als je dit brood eet, zul je voor altijd bij Mij horen.”

De mensen probeerden het te begrijpen, en ze zijn het gaan doen toen Hij niet meer op aarde was. Ze probeerden heel dichtbij Jezus te blijven door zijn brood te eten en te worden zoals Hij.

Gesprek met de kinderen

– Vandaag vieren we het feest van het heilig sacrament, dat we beter kennen als de Eucharistie.
Vraag de kinderen of ze dit woord ‘Eucharistie’ kennen? Laat ze vertellen wat ze er van weten en vul aan. Je kunt er voor kiezen om nu het filmpje met het liedje te laten horen. De kinderen zien dan het klaarmaken van de tafel en de communie. Praat daarna verder over de communie. 
– Als wij de communie krijgen eten we het heilig Brood, de hostie. We denken aan Jezus die zijn leven voor ons gaf. Het is heel bijzonder dat God zo dicht bij ons wil zijn dat Hij zelfs zijn eigen Zoon naar de wereld zond. Hij kwam om met de mensen na te denken over goed leven, en over hoe je dicht bij God kunt leven.
–  Een van de manieren om God dichtbij te voelen is als we het heilig Brood, de hostie eten. Bedenk samen hoe je nog meer heel dicht bij God kan zijn? Wat zou je daarvoor allemaal kunnen doen?
Een van de dingen die voor de hand liggen is bidden. Laat de kinderen wat vertellen of opschrijven wat zij tegen God zouden willen zeggen.

Kleurplaat

Kleurplaat Eerste Communie. Gratis kleurplaten om te printen.
Geplaatst in Gezinsvieringen, Kinderwoorddienst

Pinksteren

Beleef het verhaal van Pinksteren