Geplaatst in eerste communie, Gezinsvieringen, Godly Play, Kinderwoorddienst, Vormsel

Zalig kerstfeest

In het stalletje ligt het kindje Jezus heel stil

omdat het slapen wil,

het droomt over mooie kerstbomen

en over de velen mensen

die elkaar warmte, vrede en goeds toewensen.

Wij wensen jullie fijne kerstdagen toe.

Kerststal-beelden | Gratis vectoren, stockfoto's & PSD's
Geplaatst in eerste communie, Kinderwoorddienst

Vierde zondag van de Advent

Ook voor de vierde zondag van de Advent neemt Tobia jullie mee. Al het materiaal staat online op www.tobiacatechese.be en dan doorklikken naar Advent 2020.

Geplaatst in eerste communie, Gezinsvieringen, Kinderwoorddienst

Tweede zondag van de Advent

Ook voor de tweede zondag van de Advent heeft Tobia heel wat voor jullie klaarstaan. Kijk naar het tekenfilmpje. Johannes de Doper bereid de weg voor voor Jezus.

En is er weer een klei-tof oefenblaadje om mee aan de slag te gaan. Klik snel op :

En Tobia heeft natuurlijk een nieuw gebedskaartje voor ons klaarstaan. Ben je ook benieuwd : https://tobiacatechese.org/gebedskaartjes/

Kijk maar eens rond op de website van Tobia …. de volgende weken komen er nog mooie verhalen op …. Tobia verwacht je!

Geplaatst in eerste communie, Gezinsvieringen, Kinderwoorddienst, Vormsel

Start van de Advent

Hallo eerstecommunicanten en vormelingen,

Dit weekend start de Advent en we willen jullie in deze speciale tijd, waarbij we ons klaarmaken voor de geboorte van Jezus, jullie mee begeleiden.

Hiervoor hebben we een gebedskaart gemaakt voor de eerstecommunicanten (met Tobia) en voor de vormelingen en de plussers (vanuit de Vreugdezaaiers).

Het Evangelieverhaal hebben we in een tekenfilm gegoten zodat groot en klein kan meevolgen, daarnaast is er een blad met een verdieping en de mogelijkheid om zelf een kerstlantaarntje te bouwen.

Laten we samen verbonden week na week uitkijken naar de komst van onze Verlosser.

Het blad met de verwerking, het Evangelieverhaal, …. vinden jullie terug op https://tobiacatechese.org/advent-2020/

De gebedskaart staat bij alle andere gebedskaartjes : https://tobiacatechese.org/gebedskaartjes/

Het gebedskaartje voor de vormelingen verschijnt dadelijk in een afzonderlijk bericht.

Geplaatst in eerste communie, Gezinsvieringen, Kinderwoorddienst, Vormsel

Navertelling Mattëus 25, 14-30

De gelijkenis van de talenten

Jezus vertelde zijn leerlingen verhalen voor als Hij niet meer bij hen was. Op een dag vertelde Hij:

‘Een rijke man ging op reis naar het buitenland. Hij riep zijn knechten bij zich. Zij moesten voor zijn spullen zorgen terwijl hij weg was. Aan de beste knecht gaf de man vijf talenten. Aan de volgende knecht gaf hij twee talenten. En een derde knecht kreeg één talent. Toen vertrok hij.

De knecht met de vijf talenten ging meteen aan het werk. Hij verdiende er vijf talenten bij.
De knecht met de twee talenten ging ook aan het werk. Hij verdiende er twee talenten bij.
De laatste knecht, die één talent had gekregen groef een gat. Daar stopte hij het geld van zijn baas in.

Een hele tijd later kwam de man terug. Hij riep de knechten bij zich. De knecht die vijf talenten had gekregen kwam naar voren. Hij gaf zijn baas de vijf extra talenten. Hij zei: “Kijk, u hebt mij vijf talenten gegeven. Nu heb ik er vijf bijverdiend.” Zijn baas zei tegen hem: “Prima gedaan, je bent een goede en trouwe knecht. Je paste goed op weinig spullen, ik zal je in het vervolg op veel meer laten passen. Kom binnen en voel je thuis in mijn huis.”
Daarna kwam de knecht met de twee talenten naar voren. Hij zei: “Kijk, u hebt mij twee talenten gegeven. Nu heb ik er twee bijverdiend.” Zijn baas zei tegen hem: “Prima gedaan, je bent een goede en trouwe knecht. Je paste goed op weinig spullen, ik zal je in het vervolg op veel meer laten passen. Kom binnen en voel je thuis in mijn huis. “

Als laatste kwam ook de knecht met het ene talent naar voren. Hij zei: “Baas, ik heb gemerkt dat u mensen hard laat werken. En alles is dan vervolgens voor u. Daarom was ik bang. Ik heb uw talent in de grond begraven. Hier hebt u het terug.” Maar zijn baas zei: “Je bent een slechte en luie knecht. Je wist toch dat je hard moest werken en dat alles dan voor mij zou zijn. Waarom heb je mijn geld dan niet naar de bank gebracht? Dan had ik nu tenminste rente gekregen. Pak hem dat talent af en geef het aan de knecht met de tien talenten. Want iedereen die iets heeft zal nog iets krijgen. Hij zal zelfs heel veel krijgen. Maar iedereen die bijna niets heeft, die zal ook nog afgepakt worden wat hij heeft. En gooi die waardeloze knecht maar naar buiten, het donker in waar je gehuil hoort van wie bang zijn.”

Dit is het Woord van God
Kinderen: Wij danken God

Comentario al evangelio del Domingo XXV del Tiempo Ordinario · Dibujos de  Fano en color · Diócesis de Málaga : Portal de la Iglesia Católica de Málaga
Geplaatst in eerste communie, Gezinsvieringen, Kinderwoorddienst, Vormsel

Gebed om geloof dat gedeeld wordt

Goede God,

Wij proberen te geloven in Jezus uw Zoon.

Sommige van ons zijn sterke gelovigen; 

anderen vinden het moeilijk om het geloof te delen met elkaar.

Vandaag horen we

dat ons geloof niet minder wordt 

als we het doorgeven aan

en delen met elkaar,

maar dat het juist groeit,

als het licht en de warmte van een vuur dat gedeeld wordt.

Wij bidden U

dat wij de moed hebben

om onze ervaringen met Jezus aan elkaar te vertellen

zodat we een steeds grotere schat van verhalen bezitten

die ons geloof ondersteunt en versterkt.

Amen

Sube y Comparte los Mas Impactantes Videos Cristianos en DiosTube | Arte  biblico, Arte de jesús, Catequista

Geplaatst in Kinderwoorddienst

Navertelling Mattëus 25, 1-13

De wijze en de dwaze meisjes

Jezus vertelt aan de mensen een verhaal over Gods Nieuwe Wereld.

‘Er waren eens tien meisjes. Ze gaan op weg naar een bruiloft, en lopen vast vooruit om buiten op de bruidegom te wachten.
Alle meisjes nemen een olielampje mee. Vijf van deze meisjes zijn wijs en vijf meisjes zijn dwaas, dat is een beetje dom.
De meisjes die dwaas zijn, nemen alleen hun olielampje mee. De meisjes die wijs zijn nemen hun olielampjes mee en ook een kruikje olie.
De meisjes moesten best lang wachten. Zo lang, dat ze er moe van werden en allemaal in slaap vielen.


laat je licht schijnen

Dan – midden in de nacht – roept iemand: “Kijk, daar komt de bruidegom! Kom, ga naar hem toe!”
De tien meisjes worden wakker. Het is pikkedonker en ze maken hun olielampje klaar om licht te maken in het donker. De dwaze meisjes ontdekken dat zij niet voldoende olie bij zich hebben om hun lampje brandend te houden. Ze vragen dan aan de wijze meisjes om olie: “Geef ons wat olie, want onze lampjes gaan bijna uit”, zeggen ze.
Maar de wijze meisjes antwoorden: “Wanneer we onze olie aan jullie geven, is er niet voldoende voor ons allemaal. Ga maar nieuwe olie kopen.”
En zo gaan de dwaze meisjes op weg naar de olieverkoper. Wanneer zij onderweg zijn, om nieuwe olie te halen komt de bruidegom nét aanlopen. De wijze meisjes en de bruidegom gaan samen op pad. Wanneer zij het huis waar het feest is binnen gegaan zijn, gaat de poort dicht.

De dwaze meisjes komen later aangerend, en bij de poort merken ze dat die dicht is. Ze zeggen: “Heer, doe de poort voor ons open en laat ons ook binnen!”
“Luister goed naar mijn woorden”, zegt de bruidegom. “Ik ken jullie niet!” En de deur blijft dicht.’

Nadat Jezus het verhaal verteld heeft zegt Hij tegen de mensen: “Blijf dus altijd goed opletten. Want jullie weten niet wanneer de bruidegom komt.”

Dit is het Woord van God
Kinderen: Wij danken God

Bron : Kinderwoorddienst.nl

Geplaatst in Kinderwoorddienst

Gebed om geluk

Openingsgebed

Goede God,

U wilt dat wij gelukkige mensen worden,
maar soms maken we iets kapot
of zoeken we ruzie met elkaar.
Soms voelen we ons verdrietig
en lijkt het alsof U ver weg woont.

Wij bidden U: wilt U ons helpen
om de wereld heel en mooi te maken?
Dat is lang niet altijd gemakkelijk,
maar als we proberen
goed naar uw woorden te luisteren
en ons hart te openen voor elkaar,
bent U dichtbij ons
en kunnen wij U een handje helpen.
Amen

Feliz Fiesta de todos los Santos! "La santidad consiste en estar siempre  alegres" (Don Bosco) Amemos al Señor profund… | Infancia missionaria,  Catequese, Católico

Slotgebed

Heilige God,

maak onze handen zacht en warm,
zodat ze een ander vriendelijk kunnen aanraken.
Maak onze ogen licht en helder,
zodat we zullen zien hoe het met een ander gaat.
Raak onze lippen aan,
zodat we woorden spreken van vergeving en vrede.
Geef ons kracht in onze benen,
zodat we kunnen gaan naar wie ons nodig heeft.
Geef ons een hart dat sterk is in liefde,
en geluk dat niet meer weggaat.
Amen

Bron : http://www.kinderwoorddienst.nl

Geplaatst in Kinderwoorddienst

Evangelie van vandaag (voor kinderen)

Geluk
Toen Jezus een grote groep mensen zag, liep Hij een berg op. Hij ging zitten met zijn leerlingen om hem heen, en vertelde de mensen:
“Geluk hebben de mensen die niet opscheppen, die zullen in Gods Koninkrijk komen.
Geluk hebben de verdrietige mensen, ze zullen getroost worden.
Geluk hebben de lieve mensen, zij zullen heel veel land bezitten.
Geluk hebben de mensen die eerlijkheid belangrijk vinden, zij zullen eerlijk behandeld worden.
Geluk hebben de mensen die voor andere mensen zorgen, ze zullen verzorgd worden.
En geluk hebben de mensen die echt heel hard hun best doen om goed te leven, die zullen God zien.
Geluk hebben de mensen die voor vrede zorgen, ze zullen kinderen van God worden.
Geluk hebben de mensen die ruzie krijgen omdat ze het goede willen doen, die zullen in de hemel komen.
Als jij, omdat je in Mij geloofd, gepest of buitengesloten wordt, wees dan blij. Want in de hemel zal jij beloond worden.”

Dit is het Woord van God
Kinderen: Wij danken God

FELIZ DIA DE TODOS LOS SANTOS.......... | Dibujos fano, Cantos para niños,  Imágenes catolicas
Geplaatst in Kinderwoorddienst

Gebed om de juiste keuzes te maken

Goede God,
Wij moeten soms kiezen
tussen twee partijen,
tussen het goede doen of het niet zo goede.
Wij komen soms mensen tegen
die ons in de val willen lokken,
om dingen te doen of te zeggen
die gemeen zijn en niet eerlijk.

Help ons om de juiste keuzes te maken.
Help ons om op te letten,
zodat we niet in de val gelokt worden.
We willen doen wat goed is voor anderen en onszelf.
Help ons om het goede te kiezen.

Amen.

Los pobres son de Dios | Revista SIC - Centro Gumilla