Geplaatst in Kinderwoorddienst

Gebed om te delen zoals Jezus deed

Lieve God,

We zijn blij dat we genoeg te eten hebben.
Dank U daarvoor.
Help ons om van ons eten te delen met anderen,
ook met degenen die we niet goed kennen.

We hebben genoeg om te delen.
Leer ons om te doen wat Jezus deed,
delen en delen en delen,
want we hebben genoeg spullen.

Help ons dat we aan iedereen durven te geven.
Help ons dat we de ander aankijken,
zodat die zich welkom voelt bij ons
en we één gemeenschap in Christus worden.
Amen

Geplaatst in Kinderwoorddienst

Gebed om het goede te doen

Mattheus 13, 24-43

Goede God,
sommige mensen weten precies
wie goed is, en wie slecht.
Ik weet het niet zo zeker.
Soms heb ik zin om lief te zijn,
maar een andere keer ben ik weer stout.
Ik weet best dat ik helpen moet,
maar heb soms echt geen zin
en dan gaat alles fout.
Ik kan ook heel brutaal zijn,
of geef een grote mond.
Ik maak het echt te bont.
Soms heb ik daar dan spijt van,
maar echt lang niet altijd.

Wij bidden U:
Wilt U wat kwaad is in mij vergeven, Heer.
Leer mij het goede steeds meer doen,
want dat werkt mee aan de Nieuwe Wereld van God
en mag blijven leven.

Amen.

Het gebed is overgenomen uit: Wonderwel ‘Tussen goed en slecht’, jaargang 5, Gooi en Sticht, Utrecht, 1992, nummer 1.

Geplaatst in Kinderwoorddienst

Dertiende zondag door het jaar

Steun uit onverwachte hoek (naar Matteüs 10,37-42)

Jezus stuurde zijn leerlingen naar alle kanten, het hele land in. Overal moesten ze het Goede Nieuws vertellen van God die Liefde is en over de wereld die veel mooier kan worden – weer net zo mooi als in het paradijs. Maar dat zou zeker niet gemakkelijk zijn.
Daarom zei Jezus tegen de apostelen: “Jullie liefde voor Mij moet groter zijn dan de liefde voor je vader en moeder. Jullie liefde voor Mij moet nog groter zijn dan je liefde voor je kinderen. Jullie liefde voor Mij moet zelfs groter zijn dan je liefde voor je eigen leven. Dat is niet niks. Maar als je je eigen leven opgeeft voor Mij, dan krijg je er een nieuw leven voor terug.

uitzending leerlingen

Als je rondtrekt en iemand vraagt of je binnen komt, dan vraagt zo iemand jou binnen, maar tegelijk vraagt hij ook Mij binnen. Ja, hij vraagt zelfs God, die Mij gezonden heeft, bij hem binnen.
Wie een profeet binnen vraagt omdat het een profeet is, zal beloond worden als een profeet.
Wie een goed mens binnen vraagt, omdat het een goed mens is, zal beloond worden als een goed mens. Je wordt beloond voor wat je doet.
Zelfs iemand die een heel gewoon mens een beker koud water geeft omdat hij mijn leerling is, zal door God beloond worden, dat beloof Ik jullie.”

• Praat samen door over het verhaal:

– Bespreek met elkaar hoe je het zouden aanpakken, als je twee weken op pad zou worden gestuurd om mensen over Jezus te vertellen. Er is heel wat wat je daarvoor moet bedenken. Wat zouden je doe om daar succesvol in te zijn? Waar zou je dan het eerst naar toe willen gaan? Wie zou je allemaal willen vertellen over Jezus? Wat zou je mee nemen voor onderweg? Hoe zou je willen reizen? Met wie zou je op weg willen gaan? Wat zou je vooral willen vertellen aan die mensen?

– Zouden jullie het eigenlijk wel durven, mensen over Jezus te vertellen? Er zijn ook veel mensen, klasgenootjes bijvoorbeeld die nooit naar de kerk gaan, en die geloven in Jezus een beetje raar vinden. In Jezus’ tijd waren er ook mensen die Hem maar vreemd vonden, maar Hij, en zijn leerlingen gingen gewoon door!

– Er zijn ook mensen die naar verrre landen reizen om de mensen daar over God te vertellen. Dat zijn missionarissen. Je kunt over hen lezen op de site van Missio Kids. Zij doen heel veel goed werk, en laten zo zien, door wat ze doen voor anderen, wie Jezus is.  

 • Ook met een vrolijk liedje kun je het goede nieuws van God vertellen. Luister maar naar dit liedje geschreven door Harry Govers:  Is je deur nog op slot?

• Bid dan samen een gebedje:

Lieve God,
als er geen mensen waren geweest
die alles hadden achtergelaten
en de wijde wereld introkken
om overal uw Blijde Boodschap te vertellen,
dan waren we nu niet hier bij elkaar geweest;
samen rond de Bijbel, om te luisteren
naar de verhalen over Jezus, uw Zoon.

Wij danken U voor al die moedige mensen
die niet lekker gemakkelijk thuis zijn gebleven
maar op weg gingen, zoals Jezus.

Wij bidden U dat ook wij
enthousiaste leerlingen van Jezus mogen worden,
die vol vertrouwen eropuit durven gaan
om de wereld mooier te maken,
zoals U dat bedoeld heeft.

Dat vragen wij U met de woorden
die Jezus zelf ons leerde:

Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd,
uw rijk kome,
uw wil geschiede
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,
en breng ons niet in beproeving
maar verlos ons van het kwade.
Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid. 

In de Naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest. 
Amen

 Extra: Speel tot slot het spelletje Ik ga op reis en ik neem mee… Eerst gewoon, en daarna met dingen die je kunnen helpen om over Jezus en zijn Goede Nieuws te vertellen. 

Speel daarna nog een keer: Ik ga op reis en ik neem NIET mee…. Welke dingen kun je best missen?

Geplaatst in Kinderwoorddienst

Gebed met open handen

Goede God,

Als er geen mensen waren geweest
die alles hadden achtergelaten
en de wijde wereld in trokken
om overal uw Blijde Boodschap te vertellen,
dan waren we nu niet hier bij elkaar geweest;
samen rond de Bijbel, om te luisteren
naar de verhalen over Jezus, uw Zoon.

Wij danken U voor al die moedige mensen
die niet lekker gemakkelijk thuis zijn gebleven
maar op weg gingen, zoals Jezus.

Wij bidden U dat ook wij
enthousiaste leerlingen van Jezus mogen worden,
die vol vertrouwen eropuit durven gaan
om de wereld mooier te maken,
zoals U dat bedoeld heeft.

Amen

Samenkomst: Bidden met open handen | De Nieuwe Rank
Geplaatst in Kinderwoorddienst

Gebed van de Liefde

God van liefde,
Ik hou van U het allermeest
Ik heb U lief met heel mijn hart
omdat U oneindig goed en oneindig lief bent
Uit liefde tot U
Heb ik alle mensen om me heen lief als mijzelf
Heer, geef mij steeds meer liefde!

Geplaatst in Kinderwoorddienst

Drie-eenheid

Navertelling Johannes 3,16-18

De evangelielezing van vandaag is Johannes 3,16-18. Voor de jongste kinderen kan de navertelling gebruikt worden, voor wat oudere kinderen is de vertaling uit bijvoorbeeld het Evangelieboek voor kinderen of de Bijbel in Gewone Taal ook heel goed te begrijpen.

Jezus komt om de mensen te redden

Jezus had een lang gesprek met Nikodemus. Nikodemus was een Joodse leider, en hij wilde echt graag weten die Jezus was. Hij begreep wel dat God Jezus gestuurd had, maar hij wilde meer weten. Bijvoorbeeld waaróm God dat gedaan had. Jezus ging eens rustig zitten om het aan Nikodemus uit te leggen.

Het werd Nikodemus langzaam duidelijk: God hield zó ontzettend veel van de mensen dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven aan de wereld. Hiermee liet Hij zien dat alle mensen die in Hem geloven niet zullen sterven maar voor altijd zullen leven. Jezus kwam dat aan de mensen vertellen, want Hij en God de Vader horen bij elkaar. 
God heeft zijn enige Zoon naar de wereld gestuurd om de mensen te redden. Hij kwam niet om de mensen te straffen, of om ze te vertellen wat ze fout deden. 
Jezus kwam naar de wereld om te vertellen van het Koninkrijk van God, omdat Hij hoopt dat alle mensen daar bij willen horen. Hij kwam het Licht naar de wereld brengen. Dat Licht is voor alle mensen, maar er zijn altijd mensen die liever niet mee willen doen. 

Nikodemus begreep nu dat het geweldig was dat God zo naar de mensen toegekomen was.

Dit is het Woord van God
Kinderen: Wij danken God

Drie zijn toch Eén

Begin na het Evangelie het gesprek met de kinderen door nog een keer te starten met de kernzin van de lezing:
Want Gods liefde voor de mensen was zo groot, dat Hij zijn enige Zoon gegeven heeft. Iedereen die in hem gelooft, zal niet sterven maar voor eeuwig leven. Of, in de woorden van de navertelling: God hield zo ontzettend veel van de mensen dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven aan de wereld. Hiermee liet Hij zien dat alle mensen die in Hem geloven niet zullen sterven maar voor altijd zullen leven.

De liefde van God is zó groot:
Begin met de vraag ‘Wie wil eens proberen om met zijn eigen lijf uit te beelden dat iets heel groot is (door bijvoorbeeld zijn handen ver uit elkaar te houden). Vraag dan aan de kinderen of de liefde van God zo groot is; als nu is uitgebeeld. Of zal de liefde van God nog groter zijn? Vraag aan twee kinderen om, met hun lijf, samen uit te beelden hoe groot Gods liefde dan is. Daarna probeer je met elkaar als hele groep om uit te beelden, hoe groot de liefde van God is. Dit kunt u doen door bijvoorbeeld in een kring te gaan staan met de armen uit te strekken zodat de vingertoppen van de rechterhand, de vingertop van de linkerhand van het kind ernaast aanraakt. Daarna bespreekt u met de kinderen de vraag of de liefde van God voor de wereld wel uit te beelden is. Alle antwoorden zijn goed en met elkaar kunt u op zoek gaan naar ervaringen.

eeuwigheid2Vertel daarna dat er ook gesproken wordt over eeuwig leven. Eeuwig is, in de woorden van de navertelling: voor altijd. Een ander woord voor eeuwig is oneindig. Kunnen kinderen iets noemen wat oneindig, zonder einde, is of kunnen zij iets tekenen dat oneindig is? Laat hierbij een aantal voorbeelden zien die u vindt bij de Extra’s.

Drie-eenheidszondag
Vorige week met Pinksteren hebben we het feest van de Geest gelezen en vandaag gaat het over Jezus. Samen vormen de heilige Geest, Jezus en God de Drie-eenheid

Vertel dat de naam van deze zondag is: Trinitatis. In Trinitatis zit het woord drie (tri): Vader, Zoon en heilige Geest. Dit zijn alle drie namen van God. Een God die je op verschillende manieren kunt kennen, een God die steeds anders is, die in beweging is. Drie namen voor één en dezelfde.

Om dit te laten zien pakt u van de tafel de kan met water en de schaal of het glas.

water kan

U schenkt het water uit de kan in de schaal of in het glas en vraagt ondertussen: ‘Wat is dit’? Daarna vraagt u aan de kinderen, waar is water goed voor (bijvoorbeeld dorst lessen, planten water geven, eten koken, om sowieso te kunnen leven: zonder water geen leven enzovoort). Belangrijk is dat de kinderen met suggesties komen en waar nodig kunt u aanvullen. 

Daarna pakt u de ijsklontjes en laat deze de kring rondgaan en vraagt ondertussen ‘Wat is dit’? De kinderen kunnen dit vertellen en u kunt reageren op hen. Het is eigenlijk ook water: in een andere vorm, heel stevig en sterk (noem bijvoorbeeld ook de ijsbaan: je kunt erop staan en schaatsen)

Als laatste zet u de waterkoker neer en vertelt: nu eens kijken wat er gebeurt als het water hierin zit. U doet wat water in de waterkoker en laat het flink koken zodat er veel stoom te zien is. En u vraagt weer: ‘Wat is dit dan?’ en wijst op de stoom. Laat de kinderen weer reageren. Ook de stoom is eigenlijk water, maar weer in een heel andere vorm, ongrijpbaar, het kan overal heen waaien…

Ga nog even terug naar God, Vader, Zoon en heilige Geest: alle drie heel verschillend maar allemaal God. Laat de kinderen bedenken welke verschijningsvorm van water ze vinden passen bij de Vader, de Zoon en de heilige Geest. De heilige Geest is niet zo moeilijk, maar misschien bedenken de kinderen ook wel mooie redenen voor water en ijs om bij de Vader of de Zoon te horen.

kruisteken

Sluit het gesprek af met het maken van het kruisteken. Weten de kinderen nog wat we hierbij zeggen? In de Naam van de Vader, Zoon en Heilige Geest. En dat is dus: in de Naam van God!

Kruisteken opdracht

Nodig:
• Voor elk kind plaatjes met afbeeldingen, zie hieronder.
• Schaar
• Potloden
• Een vel papier
• Lijm

Laat de kinderen de afbeeldingen uitknippen en de plaatjes in de juiste volgorde op het grote vel leggen.
Als het goed is, plakken ze de plaatjes vast.
Daarna schrijven ze de juiste woorden onder het plaatje:
• In de naam van de Vader
• de Zoon
• en de heilige Geest
• Amen

Maak tot slot met elkaar het kruisteken. Wie het nog niet weet mag kijken op het blad.
Het kruisteken is een christelijke, symbolische, handeling die eruit bestaat met de rechterhand een kruis te slaan vanaf het voorhoofd naar de borst en vervolgens van de linker tot de rechterschouder. Het kruisteken, het slaan van een kruis in één beweging, is een ritueel.

kruisteken opdracht
Kruistekenopdracht
Geplaatst in Kinderwoorddienst

Gebed voor de Drie-Eenheid

Goede God,
wij zijn hier bij elkaar rondom uw woord en luisteren naar elkaar.
Wilt U ons helpen om goed te luisteren?
Wij vinden het niet altijd zo gemakkelijk om in U te geloven,
want dat is soms best ingewikkeld.
Wij noemen U: Vader, Zoon en heilige Geest.

Geef ons daarom uw vertrouwen,
want U gelooft in ons.
Wij willen U vragen om voor ons te zorgen.
We willen U bedanken, voor deze dag en alle dagen,
in de Naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest.

Amen

De Vader schenkt ons Jezus en Jezus schenkt ons de H. Geest
Geplaatst in Gezinsvieringen, Kinderwoorddienst

Pinksteren

Beleef het verhaal van Pinksteren

Geplaatst in eerste communie, Gezinsvieringen, Kinderwoorddienst, Vormsel

Vurige tongen

Beluister en bekijk het Pinksterverhaal :

Geplaatst in Kinderwoorddienst

Gebed om de Heilige Geest

Goede God,
Wij vragen U of de heilige Geest mag komen
als we verdrietig zijn,
zodat we weer blij in ons hart mogen worden
en lichtjes in onze ogen krijgen.
Wij vragen U of de heilige Geest mag komen
als we bang zijn,
zodat we de moed voelen
om te doen wat we willen doen.
Wij vragen U of de heilige Geest mag komen
voor iedereen die alleen is,
dat zij op zoek durven gaan naar vriendschap,
zodat ze een fijner leven krijgen.
Amen