De grote familie

Het verhaal van Abraham vertelt over de belofte die God aan Abraham deed. Abraham zou de vader worden van een grote familie. De leden van die grote familie zouden met net zo veel zijn als er sterren in de lucht en zandkorrels in de woestijn zijn. En net zoals God beloofde, gebeurde het. Abraham werd de stamvader van een groot volk. Hij werd de vader van de gelovigen.